Thứ Hai, 25/11/2019, 20:34 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh thực hiện quản trị trường học

Trước bối cảnh giáo dục hiện đại, quản trị trường học được xem là chiến lược quan trọng của các trường học trên địa bàn tỉnh hiện nay. Thực hiện tốt việc quản trị trường học sẽ giúp các trường có thể điều hành, quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất tốt hơn cũng như tiến tới thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong bối cảnh hiện nay.

 Các trường học trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện quản trị trường học.
Các trường học trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện quản trị trường học.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), từ năm 2013, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn 791 khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động, sáng tạo trong phát triển chương trình dạy và học. Như vậy, đây được xem là tiền đề mấu chốt để các trường có thể chủ động, linh hoạt trong cách quản lý, giảng dạy, từ đó góp phần quan trọng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nếu như trước đây tại Tiền Giang thuật ngữ quản trị trường học trở nên xa lạ thì hiện nay thuật ngữ này đã rất phổ biến trong toàn ngành GD-ĐT tỉnh nhà. Quản trị trường học có nghĩa là quá trình xây dựng và tập hợp các quy tắc, hệ thống nhằm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của một trường học. Như vậy, hiệu trưởng các trường học sẽ có vai trò rất lớn trong thực hiện quản trị trường học.

ởi hiệu trưởng được biết đến là nhà quản trị, sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường và người học, phụ huynh về sự tin cậy, tính thích ứng và hiệu quả chi phí quản lý thông qua việc phân chia trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực, hiệu quả. Chức năng của quản trị trường học sẽ liên quan đến các hoạt động: Hoạch định chiến lược, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

Thực hiện tốt quản trị trường học sẽ giúp cho các trường học năng động, không ỷ lại, tự chịu trách nhiệm trong tự chủ, trong quản lý, đào tạo, bồi dưỡng… Do đó, trong bối cảnh giáo dục hiện nay thì tự chủ trường học được xem là vấn đề tất yếu.

Theo phân tích của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Hồng Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT, nếu giáo dục hiện nay chủ yếu giữ phương pháp giảng dạy truyền thống thầy đọc, trò chép thì đó là câu chuyện hoàn toàn thất bại, bởi năng lực của học sinh sẽ không phát triển được. Như vậy, đòi hỏi các trường sẽ có chiến lược về quản trị, có nghĩa tổ chức, phân công trách nhiệm rõ ràng cũng như có sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên và học sinh sao cho nhuần nhuyễn thì khi ấy hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hậu Mỹ Phú (huyện Cái Bè), để nâng cao công tác quản trị trường học, bên cạnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường thì việc nâng chất đội ngũ giáo viên cũng phải được chú trọng thực hiện về các mặt như: Phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, chất lượng cuộc sống… Bên cạnh đó, lãnh đạo trường học phải chú ý quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần, tình cảm và tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn trong thực hiện quản trị trường học hiện nay là cơ sở vật chất của các trường học hiện nay đang xuống cấp, thiếu thốn về nhiều mặt...

Ở một khía cạnh khác, Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Thoa, Giảng viên Trường Đại học Tiền Giang cho rằng, thực hiện công tác quản trị trường học, ngành GD-ĐT tỉnh nhà cũng cần chú ý đến công tác truyền thông về giáo dục. Bởi công tác này được xem là một bộ phận quan trọng của quản trị trường học, là quá trình gắn kết với quản trị thương hiệu của nhà trường. Để thực hiện tốt truyền thông về giáo dục, ngành GD-ĐT tỉnh cần chú ý truyền thông về các nhiệm vụ chung của ngành, cấp học, nhà trường như: Nâng chất đội ngũ giáo viên, thực hiện đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tăng cường cơ sở vật chất, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho học sinh…

Có thể thấy, trong giáo dục hiện đại hiện nay, 2 vấn đề lớn đó là công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giảng dạy, học tập được xem là những tiền đề quan trọng trong quản lý giáo dục. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác quản trị trường học phải sao cho thật hài hòa, để bộ máy các trường học có thể vận hành, duy trì một cách tốt nhất nhằm hướng đến một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại..

P.CÔNG

.
.
.