Thứ Ba, 01/08/2017, 09:44 (GMT+7)
.

Cần cái nhìn đúng đắn trong xây dựng nông thôn mới

Nhìn một cách tổng thể, chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai trên địa bàn tỉnh những năm qua đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 24 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Nếu đạt theo kế hoạch đề ra, năm 2017 dự kiến sẽ có thêm 12 -13 xã (kế hoạch là 17 xã) được công nhận đạt chuẩn NTM và dự kiến năm 2018 sẽ có 17 xã tiếp tục nằm trong diện xây dựng NTM. Chưa dừng lại ở đó, tỉnh cũng đang cân nhắc lựa chọn 1 huyện để xây dựng huyện NTM trong thời gian tới (có thể là huyện Chợ Gạo hoặc huyện Gò Công Đông).

Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống của người dân.
Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống của người dân.

Quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã có sự quyết tâm từ lãnh đạo tỉnh, các địa phương và tất nhiên là ở các xã nằm trong diện xây dựng NTM dựa theo kế hoạch từng năm. Chưa kể, nguồn lực đầu tư cũng được tập trung, đặc biệt là trong năm 2017 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các xã nằm trong kế hoạch xây dựng NTM cũng được tỉnh cân đối tương đối đầy đủ.

Nhờ chủ trương xây dựng NTM, rất nhiều công trình, dự án đã và đang được triển khai thực hiện, với tổng nguồn vốn thực hiện chương trình đến nay đã đạt trên 887 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau thông qua việc xây dựng đường sá, trường học, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn...

Chưa kể xây dựng NTM còn gắn phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; giảm nghèo và an sinh xã hội; phát triển giáo dục nông thôn; vệ sinh môi trường... cũng đã và đang được triển khai một cách đồng bộ. Từ chủ trương lớn này, bộ mặt nông thôn đã được thay đổi một cách đáng kể. Điều này không ai phải bàn cải.

Tuy nhiên, quan điểm chung của tỉnh và địa phương là xây dựng NTM phải dựa trên nền tảng vững chắc, tức là phải đảm bảo các tiêu chí và không chạy theo thành tích về số lượng. Điều này thể hiện rất rõ qua chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM thời gian vừa qua là phải có kế hoạch củng cố, nâng chất và có kế hoạch cụ thể để “trả nợ” một số tiêu chí do thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM ban hành kèm theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1633/QĐ-UBND ngày 19-5-2017 của UBND tỉnh.

Ngay cả ở 17 xã đăng ký của năm 2017, chủ trương chung cũng không phải tất cả các xã này đều được công nhận vào cuối năm, mà phải dựa trên kết quả thực tế đạt được, số xã còn lại sẽ tiếp tục thực hiện vào năm 2018. Tất nhiên, đối với các xã nằm trong kế hoạch của 2017 cũng phải không ngừng quyết tâm, nỗ lực thực hiện từng tiêu chí cụ thể.

Nâng cao chất lượng xã nông thôn mới là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Nâng cao chất lượng xã nông thôn mới là yêu cầu cấp bách hiện nay.

Còn đối với các xã dự kiến đưa vào kế hoạch của năm 2018, quan điểm của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh là chỉ đưa các xã đủ các điều kiện theo quy định vào danh sách. Chính vì thế, trong 27 xã mà 10 huyện, thị, thành (trừ huyện Tân Phú Đông) đăng ký cho năm 2018, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh dự kiến chỉ đề xuất chọn 17 xã có khả năng đưa vào kế hoạch của năm tới. Tất nhiên, việc tăng giảm số xã xây dựng NTM từng năm trong thời gian tới có thể sẽ thay đổi nhưng quan điểm chung vẫn là dựa trên nguồn lực, thực lực của mỗi xã để lựa chọn.

Một góc nhìn khác, một lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận là không có sự “lệch lạc” trong quá trình xây dựng NTM. Nếu chúng ta quá chạy theo việc xây dựng về vật chất cũng không tốt. Việc xây dựng một cộng đồng nông thôn biết tự quản toàn diện là hướng chúng ta phải tập trung.

Hiện nay, chúng ta mới dừng lại một cộng đồng ở nông thôn tự quản về an ninh trật tự, muốn phát triển hơn nữa cộng đồng dân cư ở nông thôn phải tự quản được về mặt kinh tế, quản lý về môi trường và quản lý xã hội. Như vậy, cộng đồng nông thôn mới đủ mạnh để chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội. Và như thế, mới có thể giữ được nông thôn thực sự là một nơi gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

ANH PHƯƠNG

.
.
.