Thứ Sáu, 10/01/2020, 21:43 (GMT+7)
.

Đảm bảo cung cấp đủ điện

Phát biểu tại Hội nghị đại biểu người lao động, tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty Điện lực Tiền Giang vào ngày 10-1, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (gọi tắt là Tổng Công ty) Nguyễn Phước Đức đã đánh giá cao những thành tích mà Công ty Điện lực Tiền Giang đạt được trong năm 2019.

T
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nguyễn Phước Đức phát biểu.

Đồng thời nhấn mạnh một số chiến lược sản xuất - kinh doanh quan trọng năm 2020: Tập trung vượt qua khó khăn, nâng cao sản lượng điện thương phẩm; đảm bảo cung cấp đủ điện thông qua đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tăng cường tuyên truyền về tiết kiệm điện; thay đổi mô hình quản lý theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường sáng kiến, cải tiến của người lao động…

Đề cập về một số mục tiêu trong năm 2020, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang Lưu Thanh Nam cho biết, sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn quản lý, với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn.

G
Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang Lưu Thanh Nam đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2020.

Đồng thời, ngành Điện Tiền Giang cũng sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận Tổng Công ty giao; tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và không để xảy ra tai nạn lao động; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các đạii biểu
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, Công ty Điện lực Tiền Giang phấn đấu đạt trên 3,3 tỷ kWh, tăng 9,5% so với năm 2019; phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch tỷ lệ tổn thất điện năng do Tổng Công ty giao; trong đó tổn thất điện năng trung, hạ áp đạt theo lộ trình Tổng Công ty giao năm 2020 thấp hơn 5,2%; độ tin cậy cung cấp điện phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch 5 năm Tổng Công ty giao như SAIDI đạt 306 phút, SAIFI đạt 5,27 lần, MAIFI đạt 2 lần…

A.P

.
.
.