Thứ Ba, 12/01/2021, 15:32 (GMT+7)
.

Agribank Tiền Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 và đưa ra định hướng, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2021, vào ngày 7-1 vừa qua, Agribank Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Huỳnh - Giám đốc Agribank Tiền Giang và toàn thể lãnh đạo chủ chốt của chi nhánh trong toàn tỉnh tham dự.

Năm 2020, trước tình hình quốc tế nhiều biến động, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước và của tỉnh nhà, nhất là dịch bệnh Covid-19 hoành hành, dịch bệnh trên gia súc, tình hình hạn, mặn…, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy Tiền Giang và sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh Tiền Giang cùng sự nổ lực của các sở, ban, ngành nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục ổn định.

Riêng ngành Ngân hàng Tiền Giang so với đầu năm đã tăng trưởng 9% nguồn vốn huy động (tăng 6.845 tỷ đồng); trong đó, Agribank Tiền Giang tăng 1.987 tỷ đồng, chiếm 31,6% thị phần huy động. Về dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn so với đầu năm tăng trưởng 13.9% (tăng 7.828 tỷ đồng); trong đó, Agribank Tiền Giang tăng 804 tỷ đồng, chiếm 21,4% thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, thu dịch vụ của chi nhánh Agribank Tiền Giang đạt 103,84% so với kế hoạch Trụ sở chính giao, tăng so với cùng kỳ 14,53% với số tăng tuyệt đối là 7.262 triệu đồng.

Các mặt hoạt động khác của chi nhánh như công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác điện toán, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, công tác xây dựng cơ bản, thông tin tuyên truyền và hoạt động đoàn thể đều đạt kết quả tốt, góp phần ổn định và tăng trưởng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Đạt được kết quả đáng khích lệ trên là do sự điều hành linh hoạt, liên tục, xuyên suốt và kịp thời của Ban Giám đốc Agribank Tiền Giang và sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể người lao động Agribank Tiền Giang. Chính vì vậy, hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Trụ sở chính giao.

Giám đốc Agribank Tiền Giang khen thưởng các chi nhánh đạt thành tích xuất sắc (Cái Bè, Châu Thành và Chợ Gạo)
Giám đốc Agribank Tiền Giang khen thưởng các chi nhánh đạt thành tích xuất sắc (gồm các huyện Cái Bè, Châu Thành và Chợ Gạo).

Hội nghị đã đề ra 7 giải pháp cơ bản để giữ vững sự tăng trưởng ổn định trong năm 2021 nhằm tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn bên cạnh việc phát triển tại khu vực đô thị; phấn đấu tăng trưởng vốn huy động đảm bảo cân đối, hiệu quả và an toàn; tăng trưởng tín dụng hợp lý, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, bảo đảm và nâng cao chất lượng tín dụng.

Hội nghị đã được Giám đốc Agribank Tiền Giang Nguyễn Văn Huỳnh nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm và chỉ đạo mỗi người lao động cần phải cụ thể hóa ngay chính công việc đang đảm trách trên cơ sở phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. Đồng thời, thay mặt toàn thể Ban Giám đốc Agribank Tiền Giang trân trọng cảm ơn sự cống hiến miệt mài và nỗ lực hết mình của tập thể người lao động đoàn kết, gắn bó đã làm nên một thắng lợi trọn vẹn trong điều kiện vô cùng khó khăn của năm 2020.

Giám đốc Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Giám đốc Agribank Tiền Giang Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với tinh thần “Đoàn kết và quyết tâm”, tập thể Agribank Tiền Giang sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm kinh doanh năm 2021, tạo điều kiện phát triển một Agribank ổn định, bền vững, lâu dài, góp phần ổn định thị trường tài chính tiền tệ tại tỉnh nhà.

NGUYỄN QUỐC TRÍ

 

.
.
Liên kết hữu ích
.