Thứ Năm, 06/07/2017, 14:30 (GMT+7)
.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Ngày 6-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã  thông qua dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên. Theo đó, qua 10 năm thi hành Luật Thanh niên, nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu làm việc tại hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có nội dung quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên như: Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 814/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”…

Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên cũng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với hơn 4.000 cuộc cho 200.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp về các nội dung liên quan đến đời sống của thanh niên, bằng nhiều hình thức như: Hội thi tìm hiểu pháp luật, văn hóa, văn nghệ…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những khó khăn, thuận lợi trong công tác triển khai thi hành Luật Thanh niên trong thời gian qua.

CAO THẮNG

.
.
.