Thứ Tư, 15/07/2020, 21:27 (GMT+7)
.
SƯ ĐOÀN 8 (QUÂN KHU 9):

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

(ABO) Ngày 14-7, Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn 8 (Quân khu 9) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020. Đại tá Trần Văn Khôi, Sư đoàn Trưởng chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Sư đoàn tập trung lãnh đạo tốt việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ địa bàn nơi đóng quân ổn định và thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng chính quy hóa. Chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị khang trang “xanh - sạch - đẹp”, môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh. Quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về “Năm an toàn giao thông”, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông...

Sư đoàn tiến hành tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra. Đối với chiến sĩ mới đã huấn luyện và kết thúc chương trình, kiểm tra các nội dung, trong đó có 7/11 nội dung đạt giỏi, bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện và kiểm tra. Tiến hành có chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19.

Phát huy tốt vai trò của Lực lượng 47 trong đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Phong trào "Thi đua quyết thắng" được triển khai và duy trì chặt chẽ, nghiêm túc đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. 6 tháng đầu năm, Sư đoàn đã phát động 5 đợt thi đua và tiến hành 3 đợt thi đua cao điểm đột kích, bảo đảm khách quan, dân chủ.

Công tác hậu cần được Sư đoàn quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch tả heo châu Phi; tích cực chỉ đạo các đơn vị duy trì công tác tăng gia sản xuất...

Quản lý, duy trì tốt các nhà kho quân khí 5 nội dung, nghiệm thu nhà kho đạn đưa vào sử dụng, 100% tủ súng được làm bổ sung khóa vòng cò theo quy định của Quân khu. Mặt khác, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Khôi yêu cầu từng cơ quan, đơn vị nắm bắt tốt tình hình chính trị, địa bàn nơi đóng quân, theo dõi tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giữ vững và nâng cao đoàn kết nội bộ, thống nhất. Trong công tác huấn luyện, diễn tập phải đạt yêu cầu, mục đích đề ra; chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiêm túc nhiệm vụ luyện tập, tham gia hội thi, hội thao chuyên ngành năm 2020 của Sư đoàn phải đạt chất lượng cao.

Đại tá Trần Văn Khôi nhấn mạnh: “Từng cơ quan, đơn vị phát huy dân chủ, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020".

Dịp này, Sư đoàn 8 đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng" 6 tháng đầu năm 2020.

    HUỲNH PHONG

.
.
.