Thứ Sáu, 17/03/2017, 19:26 (GMT+7)
.
ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐẢM, GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT&DL, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH:

Xây dựng GĐHP, phát triển bền vững là nền tảng phát triển XH

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; bảo tồn và phát huy văn hóa  truyền thống dân tộc... Tế bào có khỏe mạnh thì xã hội mới phát triển. Vì vậy, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững là việc quan trọng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 năm nay, ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở VH-TT&DL,  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh cho biết:

Theo Công văn của Bộ VH-TT&DL, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 năm nay vẫn lấy chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, với các khẩu hiệu: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”; “Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!”; “Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình!”. Đây là năm thứ 4 liên tiếp chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” được lựa chọn, vì có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, thể hiện đầy đủ truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, sự đoàn kết, yêu thương, sẻ chia của mỗi thành viên trong gia đình..., góp phần xây dựng gia đình, xã hội ngày càng phát triển, tiến tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

* PV: Theo ông, để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, mỗi gia đình cần phải làm gì?

* Ông Nguyễn Đức Đảm: Gia đình là cái nôi hình thành nhân cách, đạo đức và nhận thức cho mỗi cá nhân; là nơi gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình... Để xây dựng gia đình hạnh phúc thì tự thân mỗi gia đình phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, thủy chung, tôn trọng và sự hy sinh, chia sẻ của các thành viên trong gia đình. Theo quan điểm cá nhân tôi, để gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững thì rất cần đến vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ từ lời nói đến việc làm; quan tâm, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, sống hòa thuận, yêu thương, chung thủy, cùng chăm lo dạy dỗ con cháu học hành, không phân biệt trai hay gái; tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình phát triển về trí lực, thể lực; con cháu yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ.

Đối với xã hội, mỗi thành viên trong gia đình có trách nhiệm chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới và phải biết vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và xây dựng đất nước, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

* PV: Xin ông cho biết các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay trên địa bàn tỉnh?

* Ông Nguyễn Đức Đảm: Đối với cấp tỉnh, tổ chức Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu, nội dung ôn lai ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc và mời Ths. tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt nói chuyện chuyên đề “Hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc gia đình” và tuyên dương 44 gia đình văn hóa tiêu biểu...

Đối với cấp huyện và cấp xã: Ban Chỉ đạo Công tác gia đình phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Một số đơn vị phối hợp với Hội LHPN lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc gắn với kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như: Tổ chức liên hoan, họp mặt, hội thi nấu ăn, hội thi gia đình cùng hát, nói chuyện chuyên đề, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tuyên dương 1.250 gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liên tục trên các lĩnh vực..., với hơn 14.000 đại biểu tham dự. Các hoạt động này sẽ diễn ra đến hết ngày 20-3-2017.

Điểm nổi bật là hầu hết các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong việc lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức; phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong công tác vận động, huy động các tổ chức, cá nhân và các gia đình nhiệt tình hưởng ứng tham gia các chuỗi hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay.

* PV: Để xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, Ban Chỉ đạo tỉnh có định hướng gì trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực gia đình trong thời gian tới, thưa ông?

* Ông Nguyễn Đức Đảm: Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, Sở VH-TT&DL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác gia đình như: Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2016 - 2020”…

Để công tác gia đình đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp cần tiếp tục tham mưu, đưa công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp; bố trí cán bộ và đầu tư kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp và tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3; Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; Tháng hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11; tổ chức Hội thi Kiến thức bình đẳng giới - Phòng, chống bạo lực gia đình... Mặt khác, hỗ trợ kinh phí, tài liệu sinh hoạt cho các mô hình: Địa chỉ tin cậy; CLB và Đội Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn mô hình Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình...

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, giữ vững gia phong, làm tốt việc giáo dục con cháu; thực hiện quyền bình đẳng, thắt chặt tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm trong gia đình; mở rộng mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên trong gia đình..., góp phần xây dựng gia đình và xã hội ngày càng phát triển bền vững.

* PV: Xin cảm ơn ông!

THANH LAN (thực hiện)

.
.
.