Thứ Tư, 01/12/2021, 08:57 (GMT+7)
.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.
- Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2) hoặc chứng chỉ B trở lên đối với trình độ đại học; bậc 1 (A1) hoặc chứng chỉ A trở lên đối với trình độ cao đẳng, trung cấp.
- Tin học: Chứng chỉ tin học cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ A trở lên.

2. Số lượng cần tuyển: 39
- Bác sĩ đa khoa: 08
- Dược sĩ đại học: 02
- Hộ sinh cao đẳng: 05
- Cử nhân điều dưỡng: 10
- Điều dưỡng cao đẳng: 10
- Cử nhân kỹ thuật y sinh: 01
- Cử nhân kế toán: 02
- Trung cấp văn thư - lưu trữ: 01

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian: Từ ngày 26-11-2021 đến hết ngày 30-12-2021.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 02733.710.196
(Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ)

4. Hình thức và thời gian tuyển dụng
- Hình thức: Xét tuyển
- Thời gian: Dự kiến vào ngày 15-1-2021.

.
.
.