Bình đẳng là cơ sở xóa bỏ bạo lực về giới
Bình đẳng là cơ sở xóa bỏ bạo lực về giới
Thực tế cho thấy, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam đang diễn ra khá phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả sự phát triển đất nước.
08:01 | 17/04/2023
Tiền Giang: Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Tiền Giang: Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại bạo lực trên cơ sở giới“ ở xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho là một trong những mô hình điểm về hiệu quả trong hoạt động này.
09:36 | 01/09/2022
Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Trong những năm qua, Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực nhằm đưa Luật Bình đẳng giới (có hiệu lực từ ngày 1-7-2007) từng bước đi vào cuộc sống.
10:06 | 31/08/2022
Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc
Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
09:15 | 26/05/2022
Bình đẳng giới
Bình đẳng giới "Chìa khóa vàng" của hạnh phúc
BĐG là tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ bù đắp những khoảng trống, những bất lợi do đặc điểm giới tính và quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ.
08:19 | 24/05/2022
Tiền Giang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới
Tiền Giang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới
Vai trò của phụ nữ ngày càng được coi trọng. Phụ nữ không chỉ giúp “giữ lửa“ cho mỗi gia đình, mà còn góp phần tạo dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế và sự tiến bộ, văn minh xã hội.
10:06 | 23/05/2022
Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Mục đích mô hình là nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nếp sống văn hóa của cộng đồng dân cư, công bằng trong gia đình và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
05:09 | 19/12/2021
Thu hẹp bất bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch
Thu hẹp bất bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch
Khủng hoảng Covid-19 đã tạo ra khoảng cách về tỷ lệ thất nghiệp theo hướng bất lợi cho phụ nữ.
10:14 | 08/12/2021
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính
Một trong những giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là phải tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.
08:52 | 10/12/2020
Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Đó là tên gọi của một mô hình được xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho triển khai thực hiện 2 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực,
14:13 | 28/09/2020
.
.