Phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh
Phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh
Nhà Thiếu nhi tỉnh, Sở Y tế vừa tổ chức Mít tinh phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh.
20:11 | 11/10/2017
Báo Ấp Bắc đưa thông tin bình đẳng giới đến với cuộc sống
Báo Ấp Bắc đưa thông tin bình đẳng giới đến với cuộc sống
Hơn 10 năm qua, Báo Ấp Bắc đã tích cực trong công tác truyền thông về bình đẳng giới.
22:32 | 17/08/2017
Tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về bình đẳng giới
Tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về bình đẳng giới
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới.
21:01 | 16/08/2017
Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới phải giống nhau
Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới phải giống nhau
Trong thực tế cuộc sống, nhiều phụ nữ có năng lực và hoàn toàn có khả năng đảm đương các vị trí công việc mà xã hội thường cho là “của đàn ông“.
06:37 | 03/06/2017
.
.