Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Chuyển biến về bình đẳng giới từ một mô hình
Mục đích mô hình là nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nếp sống văn hóa của cộng đồng dân cư, công bằng trong gia đình và xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
05:09 | 19/12/2021
Thu hẹp bất bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch
Thu hẹp bất bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch
Khủng hoảng Covid-19 đã tạo ra khoảng cách về tỷ lệ thất nghiệp theo hướng bất lợi cho phụ nữ.
10:14 | 08/12/2021
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính
Một trong những giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là phải tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.
08:52 | 10/12/2020
Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Đó là tên gọi của một mô hình được xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho triển khai thực hiện 2 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực,
14:13 | 28/09/2020
Bình đẳng giới trong gia đình, xóa bỏ bạo lực về giới
Bình đẳng giới trong gia đình, xóa bỏ bạo lực về giới
Đó là nội dung chính trong Hội thảo “Đảm bảo bình đẳng giới (BĐG) trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới“
14:12 | 28/09/2020
Tạo động lực cho phụ nữ phát triển
Tạo động lực cho phụ nữ phát triển
Cách đây hơn 30 năm, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà“ trong nữ công nhân, viên chức, lao động
10:38 | 28/09/2020
Phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh
Phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh
Nhà Thiếu nhi tỉnh, Sở Y tế vừa tổ chức Mít tinh phát động Chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh.
20:11 | 11/10/2017
Báo Ấp Bắc đưa thông tin bình đẳng giới đến với cuộc sống
Báo Ấp Bắc đưa thông tin bình đẳng giới đến với cuộc sống
Hơn 10 năm qua, Báo Ấp Bắc đã tích cực trong công tác truyền thông về bình đẳng giới.
22:32 | 17/08/2017
Tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về bình đẳng giới
Tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về bình đẳng giới
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới.
21:01 | 16/08/2017
Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới phải giống nhau
Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới phải giống nhau
Trong thực tế cuộc sống, nhiều phụ nữ có năng lực và hoàn toàn có khả năng đảm đương các vị trí công việc mà xã hội thường cho là “của đàn ông“.
06:37 | 03/06/2017
.
.