Thứ Năm, 25/11/2021, 10:48 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 8 đơn vị cấp độ dịch nguy cơ trung bình và 3 đơn vị nguy cơ cao

(ABO) Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa ký Quyết định 1818 công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 18 đến 24-11.

Đây là lần đánh giá cấp độ dịch thứ 7 của tỉnh Tiền Giang. Theo Quyết định 1818, Tiền Giang đang ở cấp độ 2, tức mức nguy cơ trung bình. Toàn tỉnh có 8 huyện, thị, thành ở cấp độ 2 và 3 đơn vị cấp độ 3 (giảm đơn vị huyện Tân Phước, tăng 2 đơn vị) là huyện Châu Thành, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông.

Về quy mô cấp xã, có 47 xã, phường, thị trấn bình thường mới; tăng 9 đơn vị so với tuần trước. Có 86 đơn vị cấp xã ở cấp độ 2, giảm 12 đơn vị so với tuần trước; trong đó, TX. Gò Công 6 đơn vị, TX. Cai Lậy 10 đơn vị, huyện Cai Lậy 7 đơn vị, huyện Cái Bè 13 đơn vị, huyện Tân Phước 5 đơn vị, huyện Châu Thành 9 đơn vị, huyện Chợ Gạo 14 đơn vị, huyện Gò Công Tây 12 đơn vị, huyện Gò Công Đông 7 đơn vị, huyện Tân Phú Đông 3 đơn vị.

Có 25 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3, tăng 4 đơn vị so với tuần trước; trong đó, tập trung tại huyện Tân Phước 3 đơn vị, TX. Gò Công 6 đơn vị, TX. Cai Lậy 3 đơn vị, TP. Mỹ Tho 1 đơn vị, huyện Châu Thành và huyện Gò Công Đông mỗi nơi 5 đơn vị, huyện Tân Phú Đông 2 đơn vị.

Có 4 đơn vị cấp xã ở cấp độ 4, giảm 1 đơn vị so tuần trước. 4 xã vùng đỏ gồm xã Bình Đức, xã Dưỡng Điềm, thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành) và thị trấn Vàm Láng (huyện Gò Công Đông).

 


 

 

 

Về đánh giá cấp độ dịch, từ ngày 10-10 đến nay, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thực hiện 7 lần đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh đều ở cấp độ 2. Tuy nhiên, các cấp độ dịch ở tuyến huyện và xã có sự thay đổi. Tuyến huyện lần 1 có 4 huyện cấp độ 1 và 7 huyện cấp độ 2; lần 2 có 4 huyện cấp độ 1 và 7 huyện cấp độ 2; lần 3 có 2 huyện cấp độ 1 và 9 huyện cấp độ 2; lần 4 có 1 huyện cấp độ 1 và 10 huyện cấp độ 2. Lần 5 có 9 huyện cấp độ 2 và 2 huyện cấp độ 3; trong đó, huyện Tân Phước chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3. Lần 6 có 10 huyện cấp độ 2 và 1 huyện cấp độ 3. Lần 7 có 8 huyện cấp độ 2 và 3 huyện cấp độ 3.

THỦY HÀ

 

 

 

.
.
.