Thứ Sáu, 21/09/2018, 19:47 (GMT+7)
.

Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" diễn ra sôi nổi

(ABO) Sáng 21-9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 (gọi tắt là Phong trào). Điểm cầu Trung ương có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, Phong trào luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cùng với các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu làm việc tại điểm cầu Tiền Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Sau 18 năm thực hiện Phong trào đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng.

Phong trào đã có trên 1,2 triệu gương người tốt, việc tốt; trên 19 triệu trong tổng số trên 22,2 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; trên 69 ngàn trong tổng số trên 106 ngàn làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố; gần 85 ngàn trong tổng số gần 115 ngàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận văn hóa.

Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

PHAN THẮNG

 

.
.
.