Thứ Sáu, 07/08/2020, 22:01 (GMT+7)
.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, vị thế của nền âm nhạc Việt

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội Nhạc sĩ Việt Nam phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc, nâng cao vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo.
 
Ngày 7-8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Đại hội.
 
a
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khẳng định vị thế của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều cuộc vận động sáng tác tác phẩm về các chủ đề lớn của đất nước; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa nền ca khúc, khuyến khích đầu tư cho khí nhạc, triển khai các hoạt động biểu diễn âm nhạc quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật âm nhạc ngày càng cao của công chúng. Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng tăng cường hoạt động đối ngoại, tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam, đưa âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam hội nhập với âm nhạc các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tập trung xây dựng đội ngũ kế cận, nâng cao chất lượng sáng tác trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng, làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trong hoạt động âm nhạc...
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá bức tranh phong phú, đa dạng của nền âm nhạc Việt Nam ngày nay cho thấy đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực gắn liền với dòng chảy của lịch sử dân tộc và đời sống xã hội.
 
Để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng mong muốn hoạt động âm nhạc bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ sáng tác, chú trọng định hình âm nhạc tích cực, giàu sức biểu cảm, tính thẩm mỹ cao; khuyến khích những sáng tạo, tìm đường cho âm nhạc truyền thống hiện diện trong đời sống, quan tâm hơn nữa đến sáng tác cho thiếu nhi và nhạc cụ cổ truyền, phát triển hài hòa thanh nhạc và khí nhạc; hạn chế sự lệch lạc, sa đà theo các trào lưu, xu hướng hời hợt, thiếu bền lâu trong công chúng.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc, nâng cao vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo; chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc; xây dựng đội ngũ âm nhạc toàn diện, có nội lực sáng tạo phong phú, có thế hệ nối tiếp nhau vững chắc, có tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, có trách nhiệm với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.
 
Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 thành viên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội; Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, Nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch làm Phó Chủ tịch Hội.
 
(Theo chinhphu.vn)
.
.
.