Thứ Bảy, 13/11/2021, 10:25 (GMT+7)
.

Quản lý, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa

Tỉnh Tiền Giang hiện có 182 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, gồm: 22 di tích cấp quốc gia (trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt) và 160 di tích cấp tỉnh. Năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 4581, giao Sở VH-TT&DL trực tiếp quản lý, phát huy 4 di tích cấp quốc gia (trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt), 2 dích tích cấp tỉnh và giao 176 di tích cấp tỉnh cho UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh quản lý, phát huy.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Phòng VH-TT huyện Cái Bè kiểm tra di tích Chiến thắng Rạch Ruộng (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè).
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Phòng VH-TT huyện Cái Bè kiểm tra di tích Chiến thắng Rạch Ruộng (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè).

Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và các ngành có liên quan, cùng sự nỗ lực của ngành VH-TT&DL, trong năm 2012, nhiều di tích được xếp hạng trong tỉnh được đầu tư trùng tu, tôn tạo: Phủ thờ Bác Hồ (xã Tân Hưng, huyện Cái Bè); di tích Rạch Gầm - Xoài Mút, di tích Chợ Giữa Vĩnh Kim (huyện Châu Thành); di tích khảo cổ Gò Thành (huyện Chợ Gạo); di tích Lũy Pháo Đài (huyện Tân Phú Đông); di tích Rạp hát Thầy Năm Tú (TP. Mỹ Tho); di tích đình Đồng Sơn, Bia Chiến thắng Đồng Sơn (huyện Gò Công Tây); di tích đình Tân Đông, mộ Nguyễn Ngọc Chấn (huyện Gò Công Đông).

Một số di tích được tu bổ, tôn tạo từ nguồn kinh phí xã hội hóa: Miếu Bà Chúa Xứ Cống Tượng, đình Dương Hòa (huyện Tân Phước); đình An Hữu, đình Hòa Khánh, chùa Quan Thánh, một số nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè)...

Điều này cho thấy, cộng đồng dân cư ngày càng ý thức hơn về giá trị của di tích lịch sử - văn hóa đối với đời sống tinh thần trong nhân dân. Công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, các lễ hội ở đình làng được chính quyền quan tâm, tổ chức đúng quy định của Nhà nước, góp phần giữ gìn phong tục, tập quán của địa phương, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân, gắn kết với phát triển du lịch.

Sở VH-TT&DL đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh vào cuối năm 2021, gồm: Khu tưởng niệm đồng chí Phan Văn Khỏe (xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy) và di tích Đìa Trâm Ba (xã Song Thuận, huyện Châu Thành).

    THANH HẢI

.
.
.