Thứ Tư, 15/06/2022, 20:57 (GMT+7)
.

Quốc hội tán thành có Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Chiều 15-6, Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) với 449/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,16% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.

a
Quốc hội chiều 15-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 8 chương, 50 điều, quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh với nhiều quy định mới mang tính đột phá:

Ðáng chú ý, về phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định, không được phổ biến phim vi phạm quy định; trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim; Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim với Bộ VH-TT-DL trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

a
Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) với 449/467 đại biểu Quốc hội tán thành. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Luật Điện ảnh (sửa đổi) quy định đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động...

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho về chính sách của Nhà nước đối với phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉnh lý bổ sung chính sách nhà nước đầu tư cho sáng tác kịch bản phim; quy định tại dự thảo luật theo hướng trong từng trường hợp cụ thể Nhà nước có thể đầu tư, hoặc hỗ trợ, đồng thời khuyến khích xã hội hóa xây dựng trường quay nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh; mở rộng chủ thể được tổ chức liên hoan phim khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Về cấp giấy phép phân loại phim, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng, phân cấp cho UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép phân loại phim khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; quy định Giấy phép phân loại phim do Bộ VH-TT-DL và UBND cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc. Đồng thời, với quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh, UBTVQH đề xuất giữ quy định như dự thảo luật; không quy định nội dung  ủy quyền cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh  thực hiện việc cấp giấy phép phân loại phim tại Luật Điện ảnh…

Đối với nội dung còn ý kiến khác nhau về phổ biến phim trên không gian mạng, UBTVQH và Chính phủ cho rằng tiền kiểm kết hợp với hậu kiểm là phù hợp. Căn cứ đề xuất của Chính phủ, UBTVQH bổ sung, chỉnh lý và quy định các biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế chung của thế giới, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm như dự thảo luật.

Liên quan đến quy định về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, UBTVQH đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy, đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án: kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Căn cứ ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý, quy định vào dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, UBTVQH đề nghị giữ quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự thảo luật.

(Theo sggp.org.vn)


 

.
.
Liên kết hữu ích
.