Thứ Sáu, 20/04/2018, 20:51 (GMT+7)
.

Để danh hiệu gia đình văn hóa không chạy theo thành tích

Xác định công tác xây dựng Gia đình văn hóa (GĐVH) là trọng tâm, cốt lõi của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), trong thời gian qua công tác xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và đã đi vào nền nếp.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Nguyễn Đức Đảm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.   Ảnh: THU HOÀI
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Nguyễn Đức Đảm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: THU HOÀI

Năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 45,5% hộ đăng ký xây dựng GĐVH thì chỉ có 6,61% hộ đạt danh hiệu GĐVH. Đến cuối năm 2017, 99,8% hộ đăng ký xây dựng GĐVH thì đã có trên 94,17% hộ đạt danh hiệu này. Ngoài việc tăng về số lượng, chất lượng, phong trào xây dựng GĐVH từng bước được nâng cao, từng bước đi vào thực chất.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh và BCĐ cấp huyện đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện đúng quy trình bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH đảm bảo công khai, dân chủ đúng thực chất. Hiện nay, đã có 85% xã, phường, thị trấn có tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa hằng năm gắn với các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Trên cơ sở quy định của tỉnh, một số địa phương như huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo, TX. Gò Công, TP. Mỹ Tho trong quá trình tổ chức thực hiện đã có nhiều sáng tạo, chú trọng đến chất lượng, giúp cho việc vận động đăng ký, bình xét, công nhận GĐVH chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn.

Điển hình như huyện Gò Công Tây ngoài các tiêu chí theo quy định, địa phương còn quy định các điểm liệt không xét GĐVH như nhà có con bỏ học, gây tai nạn giao thông chết người, lừa đảo, tranh chấp, vi phạm tiếng ồn, sinh con thứ 3, buôn bán hàng cấm; không đi họp (1 lần/năm); gây ô nhiễm môi trường, cho vay nặng lãi…

Phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung và công tác xây dựng GĐVH nói riêng ngày càng khẳng định vị trí và vai trò, mang lại hiệu quả xã hội thiết thực nên đã nhận được sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện của nhân dân.

Thông qua việc xây dựng GĐVH, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình được phát huy, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ thuần phong mỹ tục của dân tộc và động viên cộng đồng chung tay trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội… Ý nghĩa thiết thực của phong trào là điều không ai có thể phủ nhận.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Trong đó, đáng quan tâm nhất là các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình như: Hiếu nghĩa, thủy chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp.

Một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng GĐVH, chưa tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nên phong trào chưa đồng đều. Ban Vận động ở một số ấp, khu phố hoạt động còn yếu và thiếu, chưa phát huy được khả năng tập hợp, vận động quần chúng. Việc tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở chưa được chú trọng, tình trạng ly hôn vẫn có xu hướng gia tăng, nhất là gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, công tác bình xét GĐVH có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích. Ở không ít địa phương, sau khi được công nhận danh hiệu GĐVH, vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3; các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút và bạo lực gia đình vẫn xảy ra...

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, trước hết, mỗi người cần nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình.

Mỗi thành viên trong gia đình phải phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, giữ vững gia phong, làm tốt việc giáo dục con cái, trong đó người lớn luôn gương mẫu để mỗi gia đình phát triển sức mạnh nội sinh, trở thành thành lũy ngăn chặn tiêu cực từ bên ngoài tràn vào.

Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với công tác gia đình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Phòng Văn hóa và Thông tin  cấp huyện cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận GĐVH ở cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, đề ra các biện pháp khắc phục hiệu quả, thiết thực.

Việc bình xét, công nhận GĐVH phải chặt chẽ, đúng quy trình, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Cấp cơ sở cần tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện phong trào. Hằng năm cần tổ chức tuyên dương, khen thưởng các GĐVH tiêu biểu để tạo sự phấn khởi, tự hào, thúc đẩy sự tự giác tham gia thực hiện của nhân dân. Có như vậy, phong trào xây dựng GĐVH trên địa bàn tỉnh mới thực sự đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

NGUYỄN MINH PHÚC

.
.
.