Thứ Hai, 28/05/2018, 21:23 (GMT+7)
.
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh:

Giám sát về công tác gia đình và trẻ em tại huyện Tân Phước

Ngày 28-5, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giám sát hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình và trẻ em (gọi tắt là Đoàn giám sát) tại huyện Tân Phước. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lý Hoàng Chiêu làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia với Đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Bảy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Tân Hòa Thành
Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Tân Hòa Thành.

Theo UBND huyện Tân Phước, những năm qua, huyện đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác gia đình và trẻ em theo từng giai đoạn; đồng thời, hằng năm, UBND huyện đều có chương trình chỉ đạo các xã, thị trấn và các ngành quan tâm thực hiện công tác này bằng nhiều hình thức như: Tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Chương trình hành động Vì trẻ em...; nói chuyện chuyên đề về gia đình hạnh phúc, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền về 4 chuẩn mực “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...  

Đến nay, toàn huyện có 15 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững, 16 Đội PCBLGĐ, 26 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Hằng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng mô hình PCBLGĐ… Tuy nhiên, công tác gia đình và trẻ em hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế…

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội – HĐND tỉnh Lý Hoàng Chiêu phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Phước Lập
Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lý Hoàng Chiêu phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Phước Lập.

Các thành viên Đoàn giám sát đã đặt nhiều vấn đề và yêu cầu địa phương giải trình vì sao tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra; nguyên nhân các mô hình PCBLGĐ, CLB gia đình phát triển bền vững chưa hoạt động hiệu quả; nguyên nhân chủ yếu khiến cho hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình và trẻ em chưa phát huy hiệu quả và những kiến nghị, đề xuất...

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Phước
Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Phước.

Trưởng Đoàn giám sát Lý Hoàng Chiêu ghi nhận những kiến nghị của địa phương và cho biết Đoàn giám sát sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh, các ngành liên quan để bàn giải pháp kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới; đồng thời, cho biết mục đích của đợt giám sát này nhằm đánh giá thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong quản lý nhà nước đối với công tác gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, làm cơ sở báo cáo kết quả giám sát tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa IX.

Toàn cảnh Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Tân Phước
Toàn cảnh Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Tân Phước.

Dịp này, Đoàn giám sát cũng đã dành thời gian đi khảo sát thực tế tại xã Tân Hòa Thành và xã Phước Lập, để nắm tình hình hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình và trẻ em ở các nơi này.

HOÀI THU

.
.
.