Thứ Hai, 09/12/2019, 21:22 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Từng bước xóa bỏ phân biệt giới

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ được các ngành, đoàn thể huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm, chú trọng thực hiện đã tác động tích cực đến việc thúc đẩy BĐG trên địa bàn huyện thời gian qua.

Đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân  về BĐG.
Đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về BĐG.

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có dân số hơn 192.500 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ gần 51%. Thực hiện 7 mục tiêu trọng tâm của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020, Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030”, huyện Cai Lậy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Bảo đảm BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, huyện Cai Lậy thành lập 108 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 107 Đội phòng, chống bạo lực gia đình và 30 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.

Các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” duy trì sinh hoạt hằng quý với việc phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; phổ biến những văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật BĐG, Luật Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em... đến thành viên, dần loại bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc bạo lực gia đình.

Thực hiện BĐG trong lĩnh vực chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của huyện Cai Lậy quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Cai Lậy có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp huyện chiếm 15%, cấp xã 19,71%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 cấp huyện chiếm 30%, cấp xã 29%. Bên cạnh đó, huyện Cai Lậy chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ học tập nâng cao trình độ, năng lực. Ở các vị trí công tác, cán bộ nữ đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý.

Ở lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, huyện Cai Lậy chú trọng đào tạo nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, vốn xoay vòng, năm 2019 có hơn 4.900 lượt hội viên, phụ nữ  được hỗ trợ vốn phát triển các mô hình kinh tế, với tổng vốn vay trên 74 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn khởi nghiệp cho phụ nữ nông thôn. Qua đó, nhiều chị em phụ nữ có thêm cơ hội tham gia lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu BĐG, đặc biệt là Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, huyện Cai Lậy tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi cá nhân, gia đình hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước xóa bỏ phân biệt về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

                    TRƯỜNG GIANG

.
.
.