Thứ Hai, 09/12/2019, 16:03 (GMT+7)
.

Nâng cao vị thế phụ nữ

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2016 - 2020. Qua 4 năm triển khai thực hiện, cơ bản các mục tiêu của chương trình đã được các cấp, các ngành của tỉnh Tiền Giang quan tâm và lồng ghép trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương cũng như hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thu hẹp khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ.

Phụ nữ ngày càng thể hiện vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hộ                             	Ảnh: P.MAI
Phụ nữ ngày càng thể hiện vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hộ Ảnh: P.MAI

Hiện nay, vai trò, địa vị của phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng lên. Theo đó, tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp ủy đã tăng lên so với  giai đoạn 2011 - 2015. Đội ngũ cán bộ nữ được tín nhiệm tham gia vào các vị trí thuộc Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư các huyện, thị, thành ngày càng nhiều. Tỷ lệ nữ là cán bộ chủ chốt tại UBND các cấp đã có những chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các công việc có trả công.

Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của phụ nữ nông thôn đã liên tục tăng hằng năm. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở khu vực thành thị đã giảm đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ vay vốn đạt 100%. Tình hình phụ nữ phạm pháp, vi phạm pháp luật ngày càng giảm…

Những kết quả này đã thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành của tỉnh trong phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay xuống còn 2,51%; đồng thời, giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị tỉnh nhà.

Vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 15 lớp tập huấn dành cho 2.250 nữ ứng cử viên tiềm năng vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử trong cuộc bầu cử giai đoạn sắp tới trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn bao gồm cung cấp thông tin cơ bản về hệ thống chính trị ở Việt Nam; giới thiệu về Hội đồng nhân dân (HĐND), đại biểu HĐND và quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND cũng như vai trò trách nhiệm của đại biểu trúng cử; những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để trở thành người ứng cử thành công trong quá trình bầu cử và trúng cử, nhất là các bước xây dựng chương trình hành động và kỹ năng trình bày chương trình hành động…

Mục đích tập huấn nhằm tạo điều kiện giúp cho nữ ứng cử viên tiềm năng vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ sắp tới có cơ hội trúng cử cao hơn, góp phần nâng cao số đại biểu nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới; đồng thời, đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia về BĐG đã đề ra.

Trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng, với sự tác động của các cấp lãnh đạo và nhất là ý chí vươn lên để tiến bộ của phụ nữ, tỷ lệ nữ được đào tạo trên đại học năm sau cao hơn năm trước. Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giới và BĐG có sự chuyển biến tích cực, với số lớp tập huấn và số người tham gia tập huấn ngày càng tăng, tạo tiền đề cho việc thực hiện pháp luật về BĐG trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện các mục tiêu Chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020 cũng như Chiến lược quốc gia về BĐG tại địa phương.

Một trong những nguyên nhân là do một số đơn vị và lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến yếu tố giới, hạn chế đưa yếu tố giới vào nội dung hoạt động hoặc các chính sách và chỉ tiêu phát triển của địa phương. Cùng với đó, thực tế hiện nay phụ nữ vẫn đứng trước những vấn đề khó khăn như: Tình trạng bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra; phụ nữ khu vực nông thôn thường xuyên phải đi làm ăn xa, chủ yếu ở các khu, cụm công nghiệp cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến nếp sống gia đình, việc chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con cái…

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chương trình quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020 cũng như Chiến lược quốc gia về BĐG năm 2020 đạt kết quả tốt, Tổ Giúp việc của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh sẽ tham mưu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về BĐG còn đạt thấp, triển khai các mô hình BĐG trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021 - 2025.

NGUYỄN THỊ HẢO

.
.
.