Chủ Nhật, 22/03/2020, 11:46 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng

 
(ABO) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người.
Đồng chí Trần Văn Dũng đeo khẩu trang trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đeo khẩu trang trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
. Người dân tuân thủ chấp hành đeo khẩu trang theo quy định
Người dân tuân thủ chấp hành đeo khẩu trang theo quy định.
Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.
Cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh đeo khẩu trang khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Tiền Giang đeo khẩu trang khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo ghi nhận tại TP. Mỹ Tho, đa số người dân ra đường, đến những nơi công cộng như: Bệnh viện, điểm giao dịch của các ngân hàng, siêu thị, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Quảng trường Trung tâm tỉnh… đều nghiêm túc chấp hành để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân không đeo khẩu trang.

Cán bộ tiếp dân hồ sơ và người dân đều đeo khẩu trang khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ tiếp dân và người dân đều đeo khẩu trang khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.
Không có khẩu trang y tế, người dân đeo khẩu trang vải để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Không có khẩu trang y tế, người dân đeo khẩu trang vải để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Hình thành thói quen đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.
Hình thành thói quen đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.
Người dân tuân thủ chấp hành đeo khẩu trang theo quy định.
Người dân tuân thủ chấp hành đeo khẩu trang theo quy định.
Phụ huynh tập thói cho trẻ đeo khẩu trang khi ra đường và đến những nơi công cộng. Ảnh: Trẻ em đeo khẩu trang vui chơi tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Phụ huynh tập thói quen cho trẻ đeo khẩu trang khi ra đường và đến những nơi công cộng. Ảnh: Trẻ em đeo khẩu trang vui chơi tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang.
Tuy nhiên, bên cạnh những người chấp hành tốt, vẫn còn một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa chủ động đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.
HÀ NAM
 
.
.
.