Thứ Bảy, 29/08/2020, 21:50 (GMT+7)
.

Đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy tham gia làm đường giao thông nông thôn

(ABO) Đoàn Thanh niên TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vừa phối hợp UBND xã Tân Bình thực hiện đổ dal tuyến đường Tây Ba Rài (thuộc ấp 5, xã Tân Bình) dài 1.200 m, rộng 3 m, với sự tham gia của hơn 30 cán bộ Đoàn các xã, phường của TX. Cai Lậy và người dân địa phương.
 
Đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Tuyến đường Tây Ba Rài sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
NGUYÊN THU
 
.
.
.