Thứ Sáu, 29/01/2021, 12:51 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tăng mức hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 28-1-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn 349 về mức hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ mức chi xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tại Quyết định 46 ngày 6-4-2020 để vận động, hỗ trợ việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh,

Theo Quyết định 46 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh thì mức hỗ trợ việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh là 40 triệu đồng/căn (tăng 10 triệu đồng/căn so với mức hỗ trợ trước đây).

Trước đó (ngày 27-1-2021), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có Công văn 780 về việc thống nhất mức chi hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh; trong đó có đề nghị UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ xây dựng nhà là 40 triệu đồng/căn; thực hiện từ 1-1-2021.

PV

.
.
.