Thứ Năm, 30/11/2023, 13:58 (GMT+7)
.

Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua

(ABO) Ngày 29-11, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua và phong trào nông dân Cụm thi đua số 1 năm 2023 tại huyện Cái Bè. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban MTTQ và Hội Nông dân huyện Cái Bè.

Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổng kết thi đua Cụm 1 tại huyện Cái Bè.
Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổng kết thi đua Cụm thi đua số 1 tại huyện Cái Bè.

Cụm thi đua số 1 gồm các huyện: Cái Bè, Chợ Gạo, Châu Thành, Cai Lậy và TX. Cai Lậy. Trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã bám sát định hướng chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

Xây dựng mô hình điểm, phát triển kinh tế để nhân diện rộng và chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế với quy mô trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững, hiệu quả kinh tế cao. Các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các huyện thường xuyên chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Các huyện trong Cụm đã tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác Hội và đề xuất, kiến nghị với Hội Nông dân tỉnh về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Trần Minh Trung, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và phát động phong trào nông dân thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

GIANG SƠN 

.
.
.