Thứ Sáu, 26/04/2019, 22:12 (GMT+7)
.

Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác của địa phương

(ABO) Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Tiền Giang đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông tri 13-TT/TU ngày 22-6-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 749/NHCS-TH ngày 2-3-2015 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Trên cơ sở đó, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

a
Bà Lê Thị Cẩm Phương (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác địa phương đầu tư nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện và nhất là quan tâm bố trí về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc của Ngân hàng CSXH tại Điểm giao dịch xã…

Đáng chú ý là nguồn vốn tín dụng được tăng cường từ ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng CSXH đã cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn kịp thời.

Theo đó, đến ngày 25-4-2019, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển cho Ngân hàng CSXH đạt hơn 129 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 119 tỷ đồng; ngân sách các huyện, thị, thành hơn 10 tỷ đồng.

Riêng 4 tháng đầu năm 2019, ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng CSXH 25 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện chuyển sang hơn 2,8 tỷ đồng.

a
Từ nguồn vốn ủy thác của địa phương đã hỗ trợ cho nhiều gia đình đầu tư phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn ủy thác địa phương, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Tiền Giang đã thực hiện cho vay các chương trình như: Cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở hộ nghèo.

Đến nay, từ nguồn vốn ủy thác, Ngân hàng CSXH đã cho vay 21 hộ nghèo, 4.142 lao động có việc làm, 32 lao động đi làm việc nước ngoài, 147 công trình nước sạch và 32 căn nhà ở hộ nghèo.

Nguồn vốn ủy thác luôn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế địa phương.

Những kết quả cho vay vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho thấy, nguồn vốn đã được quản lý, cho vay và phát huy được hiệu quả.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục bố trí nguồn vốn từ ngân sách tạo nguồn vốn ủy thác cho các đối tượng chính sách vay vốn, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…

A.P

.
.
.