.

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cập nhật: 22:03, 09/04/2024 (GMT+7)

(ABO) Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn 70/BDN ngày 5-2-2024, nội dung cụ thể như sau:

"Cử tri kiến nghị xem xét, quan tâm có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng là công chức, viên chức mất sức khỏe được giải quyết chế độ nghỉ việc từ những năm 1990 trở về trước".

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc xem xét, quan tâm có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng là công chức, viên chức mất sức khỏe được giải quyết chế độ nghỉ việc từ những năm 1990 trở về trước, Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang nêu trên, để phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang, trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để trả lời cử tri.

P.V 

.
.
.