Thứ Ba, 25/04/2023, 21:07 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tập trung phát triển dữ liệu số cho chuyển đổi số năm 2023

(ABO) Chiều 25-4, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

a
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 24 văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, nhận thức về vai trò và lợi ích của việc chuyển đổi số trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao rõ rệt.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành, góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh đạt gần 2,5 triệu văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh, với tỷ lệ ký số đạt trên 95%; trên 11.200 tài khoản thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin trong công việc trên Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 1.307 dịch vụ, chiếm 70,68%; ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; đồng thời, toàn tỉnh đã thành lập được 1.264 Tổ công nghệ số cộng đồng với 8.123 thành viên…

Lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn Tiền Giang bước đầu đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, với hơn 2.300 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và gần 263.400 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số.

a
Các đại biểu tham gia tại hội nghị.

Bên cạnh những thuận lợi, việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế về nguồn nhân lực chuyên trách chuyển đổi số có trình độ chuyên môn cao còn thiếu, nhất là nguồn nhân lực về an toàn thông tin; đa số cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phải kiêm nhiệm các công tác khác; chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao…

a
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang đã xác định năm 2023 là “Năm dữ liệu số”, với trọng tâm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ phát triển các dữ liệu số cho chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng tích hợp các hệ thống, liên thông, chia sẻ dữ liệu; đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số và phát triển dữ liệu số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cần phải tập trung nâng cao trình độ về công nghệ thông tin; cần xác định công tác chuyển đổi số trong năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng để từ đó quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các sở, ngành tỉnh cụ thể hóa từng nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số trong năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tham mưu xây dựng quy định về mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và việc thực hiện số hóa thành phần hồ sơ của công dân, cùng với đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hành chính…

MINH QUANG

.
.
.