Thứ Sáu, 08/05/2015, 14:00 (GMT+7)
.

Huyện Chợ Gạo: Học tập và làm theo Bác tạo chuyển biến mạnh mẽ

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện ngày càng rõ hơn, ý thức tu dưỡng rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, vai trò nêu gương có chuyển biến tích cực được nhân dân ghi nhận; những chuyển biến đó đã góp phần tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương, đơn vị.

Trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Chợ Gạo đã triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân để nâng cao nhận thức những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;

Nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đấu tranh chống các tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tập trung tổ chức học tập và nghiên cứu sâu nội dung các chuyên đề; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ở Đảng bộ huyện Chợ Gạo, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị luôn gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị. Cấp ủy Đảng các cấp đưa nội dung chỉ thị vào trong nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về vai trò nêu gương, nêu cao ý thức và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình;

Đồng thời Ban Thường vụ cấp ủy cũng đã xây dựng kế hoạch giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cán bộ, đảng viên không nghiêm, những vụ việc tồn đọng, yếu kém mà dư luận quan tâm, đến nay đã giải quyết cơ bản dứt điểm. Qua xử lý được dư luận đồng tình, coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng.

Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, có thể nói thể hiện rõ nét nhất đó là hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Việc này có sự đồng thuận cao đối với nhân dân và ngày càng xuất hiện nhiều phong trào ở địa phương được nhân dân tham gia nhiệt tình như: Đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, các hoạt động xã hội - từ thiện, hiến đất làm đường giao thông nông thôn...

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng được 16 “Mái ấm tình thương” trị giá 405 triệu đồng, giúp cho nhiều hội viên phụ nữ giảm bớt khó khăn, tạo cơ hội để vươn lên xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống.

Hội Nông dân huyện vận động đóng góp Quỹ hỗ trợ nông dân trên 3 tỷ đồng; Hội Cựu Chiến binh huyện đóng góp Quỹ góp vốn xoay vòng được 10,2 tỷ đồng, Quỹ đồng đội được 928 triệu đồng. Đặc biệt, Quỹ nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được 14,96 tỷ đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em 1,5 tỉ đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 7,2 tỷ đồng, Quỹ vì người nghèo 11,8 tỷ đồng, Quỹ Mái ấm công đoàn 635 triệu đồng…

Phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng phát triển, có hiệu quả thiết thực qua các mô hình như: “Ánh sáng quang an ninh trật tự”, “Cổng an ninh trật tự”, “Đội dân phòng xóm ấp”...

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ huyện Chợ Gạo đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước tại địa phương được nhân nhân đồng tình, tích cực hưởng ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

LH

.
.
.