Thứ Bảy, 11/07/2015, 06:06 (GMT+7)
.

Gò Công Tây: Xây dựng huyện ngày càng phát triển nhanh, bền vững

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây đã tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, được Đảng bộ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,15%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết 9,05%); đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25,1 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với năm 2010. Tổng thu ngân sách đạt 1.765,76 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế địa phương 218 tỷ đồng (đạt 171,65% so chỉ tiêu nghị quyết).

Tổng vốn đầu tư phát triển là 2.194,77 tỷ đồng, đạt 158,24% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó vốn ngân sách 307,32 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 277 công trình giao thông, hệ thống thủy lợi với tổng vốn 435 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Bình Nhì (xã điểm của tỉnh) đạt 15/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm nay đạt 19/19 tiêu chí, ra mắt xã nông thôn mới; các xã: Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt đạt 12/19 tiêu chí; xã Long Vĩnh đạt 9/19 tiêu chí; xã Thạnh Trị, Thành Công, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Bình Phú đạt 8/19 tiêu chí; xã Bình Tân, Long Bình và Yên Luông đạt 7/19 tiêu chí…

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển về quy mô và chất lượng. Hoạt động thương mại - dịch vụ không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng tiểu vùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giải quyết việc làm cho 14.456 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 22,32% - đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,11% (chỉ tiêu nghị quyết dưới 8%) - đạt mục tiêu đề ra. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt, bình quân hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo huyện, bên cạnh những kết quả đạt được,  huyện vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, mặc dù có đề ra các giải pháp mang tính đột phá, nhưng trong chỉ đạo thực hiện chưa kiên quyết nên sản xuất nông nghiệp phát triển chưa toàn diện; tình hình sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chậm triển khai xây dựng mô hình “cánh đồng lớn” để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đạt như kỳ vọng, kết quả thực hiện 19 tiêu chí chưa đều trên địa bàn các xã. Chưa chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh. Trật tự xã hội, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp...

Huyện Gò Công Tây phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng thành công vùng sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao (Ảnh chụp tại xã Thạnh Nhựt).
Huyện Gò Công Tây phấn đấu đến năm 2020 sẽ xây dựng thành công vùng sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao (Ảnh chụp tại xã Thạnh Nhựt).

Ông Võ Tấn Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu (sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản, phòng, chống sạt lở các sông, rạch và góp phần đổi mới kinh tế - xã hội nông thôn). Chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới Bình Nhì vào cuối năm nay; phấn đấu đến năm 2020 có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí, 6 xã đạt 15 - 16 tiêu chí.

Ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, áp dụng quy trình sản xuất GAP nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn. Gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua xây dựng, phát triển mô hình liên kết sản xuất cánh đồng lớn. Thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững… nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

HOÀI THU

.
.
.