.
NGÀNH Y TẾ, NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

Tinh gọn bộ máy, giảm mạnh số lượng biên chế

Cập nhật: 09:23, 01/11/2018 (GMT+7)

Thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện. 

NGÀNH Y TẾ GIẢM KHOẢNG 1.500 BIÊN CHẾ

Theo Sở Y tế, trên cơ sở thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy ngành Y tế hiện nay và thực hiện theo chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn về bộ máy, biên chế, tăng cường hiệu quả chuyên môn góp phần tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, Sở Y tế dự kiến sẽ thu gọn đầu mối các phòng chức năng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, như sau: Giám đốc, không quá 3 Phó Giám đốc và giảm từ 6 phòng xuống còn 5 phòng chức năng thuộc Sở Y tế (hợp nhất Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Nghiệp vụ Dược thành Phòng Nghiệp vụ Y dược).

Đối với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, giảm từ 4 phòng xuống còn 3 phòng thuộc Chi cục. Đối với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, giải thể Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trực thuộc Chi cục, vì nhiệm vụ của Trung tâm này không còn phù hợp với Chương trình mục tiêu dân số trong giai đoạn hiện nay.

Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Da liễu; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đối với các đơn vị y tế cấp huyện, thực hiện hợp nhất thành Trung tâm Y tế cấp huyện đa chức năng và thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.

Cụ thể như sau: Hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Y tế cấp huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm DS-KHHGĐ huyện thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng. Nơi nào không có bệnh viện huyện thì hợp nhất 2 đơn vị: Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm DS-KHHGĐ huyện thành Trung tâm Y tế huyện đa chức năng.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thanh Thảo cho biết: “Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giảm được 2 phòng, 5 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, 3 bệnh viện huyện và 10 trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện. Hiện nay có các đơn vị tự chủ hoàn toàn như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản, Trung tâm Mua sắm công, giảm khoảng 1.500 biên chế.

Theo chỉ tiêu, sẽ giảm 10% biên chế đến năm 2021, nhưng hiện tại ngành Y tế đã giảm gần 30%. Ngành Y tế có thể gánh cho các ngành khó giảm biên chế như ngành Giáo dục và Đào tạo, vì ngành này các đơn vị rất khó tự chủ. Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục khuyến khích các đơn vị y tế tự chủ theo khả năng của đơn vị”.

NGÀNH NN-PTNT: GIẢM MẠNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Sở NN-PTNT hiện có 4 phòng (kể cả Văn phòng Sở) và 12 đơn vị trực thuộc (7 chi cục chuyên ngành, Thanh tra Sở, 2 Trung tâm và 2 Ban Quản lý). Biên chế tạm giao năm 2018 là 491 công chức, viên chức. Theo kế hoạch, Sở sẽ thành lập Phòng Lâm nghiệp trên cơ sở giải thể Chi cục Kiểm lâm.

Chuyển Thanh tra Sở thành đơn vị cấp phòng thuộc Sở. Giải thể Phòng Quản lý xây dựng công trình, chuyển nhiệm vụ về Chi cục Thủy lợi và Phòng Kế hoạch, Tài chính. Đối với các chi cục còn lại, căn cứ nguyên tắc tổ chức, sắp xếp tinh gọn đầu mối, mỗi chi cục từ 2 đến 3 phòng.

Đối với Trung tâm Giống nông nghiệp, chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo lộ trình, để đến năm 2022 đơn vị tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động, chuyển sang công ty cổ phần khi đủ điều kiện.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và thuộc các chi cục: Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Sở trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản, Trạm Chẩn đoán và Điều trị bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chức năng, nhiệm vụ du lịch sinh thái đối với Ban Quản lý Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Giữ nguyên hiện trạng đối với Ban Quản lý Cảng cá, dự kiến chuyển thành công ty cổ phần theo hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có đủ điều kiện. Thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản, đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Phối hợp với UBND cấp huyện, Sở Nội vụ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở hợp nhất các trạm chuyên ngành thuộc các chi cục và Trung tâm Khuyến nông (Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Thủy sản, Trạm Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản, Trạm Khuyến nông); bổ sung nhiệm vụ Chẩn đoán và Điều trị bệnh động vật.

Tổ chức bộ máy sau khi kiện toàn, Sở NN-PTNT còn 5 phòng và 10 đơn vị trực thuộc. Các chi cục còn 16 phòng và 2 đơn vị trực thuộc (giảm 5 phòng và 31 đơn vị trực thuộc). Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có 10 phòng và 6 đơn vị trực thuộc (giảm 12 đơn vị trực thuộc).

P. MAI

.
.
.