Thứ Năm, 24/10/2019, 14:11 (GMT+7)
.
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang:

Tọa đàm học tập và làm theo Bác

(ABO) Chiều 23-10, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, với chủ đề: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT.
 
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, đại diện các chi bộ đã trình bày tham luận về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tinh thần, thái độ phục vụ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc kê khai các mẫu đơn, tờ khai thuế phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tinh thần, thái độ phục vụ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính về khai thác nước dưới đất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện văn hóa công sở, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành.
 
Ngoài ra, các chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn cơ sở, đảng viên, công chức, viên chức đã phát biểu làm rõ hơn các vấn đề, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả công việc trong thực thi nhiệm vụ gắn với văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần, thái độ phục vụ theo Quyết định của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về Ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT. 
VĂN THẢO
 
.
.
.