Thứ Ba, 31/12/2019, 22:08 (GMT+7)
.

Các cấp không ùn ùn chạy ra Hà Nội để biếu quà Tết lãnh đạo

Thủ tướng cũng lưu ý việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên. “Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương. Tất cả các cấp không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo”.
 
a
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 31-12, phát biểu tổng kết hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hoàn thành sớm các Nghị quyết 01, 02 để ban hành ngay trong ngày đầu năm mới 2020 và ngay sau đó, các bộ ngành, địa phương có chương trình hành động để triển khai.

Điểm lại kết quả năm 2019, Thủ tướng nhắc đến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị là “toàn diện, vượt mức, rất đáng mừng vì trong bối cảnh quốc tế, khu vực như vậy, chúng ta đã thực hiện tốt hơn, cao hơn năm 2018”, mang lại kết quả tốt đẹp cho đời sống của nhân dân và tiềm lực đất nước được khơi dậy.
 
Thủ tướng cho rằng, ngoài thành tích đã đạt được mà Đảng, nhân dân đánh giá cao, theo Thủ tướng, cần thấy được những bất cập, tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm; vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là không khí, vấn đề rác thải; ma túy trong thanh thiếu niên, ma túy học đường, văn hóa ứng xử…để có hướng giải quyết.
 
Thủ tướng cũng nhắc lại thông điệp về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. “Không chỉ là không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, mà phải là không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế. Vì môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí. Nền tảng xã hội là bệ phóng và trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, Thủ tướng nêu rõ.
 
Theo Thủ tướng, nhấn mạnh về kinh tế là đúng, kinh tế phải phát triển mạnh mẽ bởi vì “có thực mới vực được đạo”, nhưng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm hơn đến môi trường sống, môi trường văn hóa và văn minh xã hội để cùng phát triển kinh tế mạnh mẽ. “Các trường hợp đạo đức xuống cấp thời gian qua khiến chúng ta đau lòng. Kinh tế phát triển nhưng đạo đức xã hội tốt đẹp, truyền thống bản sắc dân tộc phải được gìn giữ. Hành vi ứng xử của mọi công dân phải văn minh và nhân văn.
 
Kinh tế thị trường định hướng XHCN phải là môi trường tốt cho việc hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc, biết tôn trọng cội nguồn, tuân thủ pháp luật, hòa ý chí của mình vào khát vọng dân tộc về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng. Vì vậy, ý Đảng, lòng dân và tinh thần doanh nghiệp cùng với kinh tế, xã hội và môi trường đều là công thức 3 trong 1 của sự phát triển thịnh vượng và bền vững”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại hội nghị sáng 30-12.

Theo đó, một là phải phải kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nếu dừng lại, thỏa mãn non thì không bao giờ thành công. Thứ hai, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm tiến công vào công việc được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ ba, tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh. Đó là khoa học công nghệ, là kinh tế số, là phủ sóng 5G, đặc biệt phải có chủ trương, chính sách giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

Về một số định hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020, Thủ tướng gợi ý, không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Phải chỉ rõ điểm nào trong văn bản, chính sách còn vướng mắc, kìm hãm sự phát triển chứ không nói chung là thể chế pháp luật tồn tại bất cập. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng.
 
Cùng với đó, có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Khắc phục tình trạng một số tỉnh, bộ ngành không giữ vững kỷ cương kỷ luật, cho nên chủ trương rất nhiều nhưng việc tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần chưa được bao nhiêu, thậm chí còn kiềm chế.
 
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thiết kế cụ thể, triển khai đồng bộ trong phạm vi trách nhiệm mà pháp luật giao để làm rõ những nội dung định hướng phát triển ngành, địa phương mình. “Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như thế nào; Bộ Công thương thì phấn đấu cán đích xuất khẩu 300 tỷ USD năm 2020; Bộ Giao thông vận tải tháo gỡ những nút thắt hiện nay đối với các công trình trọng điểm quốc gia tháo gỡ ra sao, lời hứa về thu phí không dừng phải xử lý dứt điểm”, Thủ tướng chỉ rõ.
 
Còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là những ngành có chức năng và các địa phương không để thiếu hàng hóa phục vụ Tết, kể cả thịt heo, không được để đẩy giá, làm ảnh hưởng đến lạm phát quý 1. Đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết.
 
Thủ tướng cũng lưu ý việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên. “Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương. Tất cả các cấp không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo”, Thủ tướng chỉ thị.
 
(Theo sggp.org.vn)
.
.
.