Thứ Tư, 17/06/2020, 09:37 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH:

Hoàn thành đại hội cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 107 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (55 chi bộ, 52 đảng bộ), với trên 5.000 đảng viên. Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chọn 4 đơn vị để tiến hành đại hội điểm gồm: Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi bộ Bảo Việt Tiền Giang, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang và chọn Đảng bộ Thanh tra tỉnh làm thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đây là những chi bộ, đảng bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời đại diện cho các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội đại trà cấp cơ sở.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng và việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Mặc dù ảnh hưởng về tiến độ do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, quy trình, công tác tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ vẫn diễn ra trang trọng, cơ bản đảm bảo kế hoạch và thành công tốt đẹp. Tính đến hết ngày 15-6-2020, có 105/105 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (53 chi bộ, 52 đảng bộ) đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Đối với những nơi có khó khăn về công tác nhân sự đều được hướng dẫn thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả, 83/105 đơn vị bầu được đầy đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư; 10 đơn vị bầu khuyết cấp ủy; 5 đơn vị bầu khuyết bí thư, 1 đơn vị bầu khuyết phó bí thư; 1 đơn vị đại hội 3 nội dung (không bầu cấp ủy); 100% đơn vị bầu đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRƯƠNG HỒ PHONG

.
.
.