Thứ Năm, 11/06/2020, 09:12 (GMT+7)
.
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Báo Ấp Bắc giao đoạn 2015 - 2020:

Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển

 (ABO) Sáng 10-6, Báo Ấp Bắc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, Báo Ấp Bắc đã tổ chức phát động hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực lao động, sáng tạo và đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị thể hiện “Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang”.

Tòa soạn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ nhà báo giỏi nghề, vững nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, củng cố, nâng chất Phòng Thư ký - Xuất bản; nâng cao chất lượng hoạt động của Phòng Phóng viên, Phòng Trị sự; định hướng phát triển báo in đi vào chiều sâu, báo điện tử nhanh nhạy, kịp thời. Với đặc thù chuyên môn, Báo Ấp Bắc luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao để có những tuyến bài sâu. Từ đó, báo in và báo điện tử đã có bước chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Trao giấy khen cho tập thể Phòng Phóng viên danh
Trao Giấy khen của Báo Ấp Bắc cho tập thể Phòng Phóng viên điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong thời gian tới, Báo Ấp Bắc duy trì và quan tâm việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất; tiếp tục khen thưởng tác phẩm báo chí chất lượng cao, số báo biên tập hay, trình bày đẹp hằng tháng; khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào của cơ quan.  

Tại hội nghị, Báo Ấp Bắc tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Phóng viên và 9 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 
 

GIA HUY

.
.
.