Thứ Bảy, 18/07/2020, 07:49 (GMT+7)
.

Phấn khởi và kỳ vọng ở Đại hội

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đảng bộ Khối) lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và công nhân, lao động trong khối đặt kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, hợp lý, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025...

 

BÍ THƯ ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN XUÂN PHÚC: Tiếp tục tạo điều kiện để phong trào thanh niên phát triển

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong Khối đã trao danh sách 709 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã được Đảng kết nạp 700 đồng chí. Dưới cờ Đảng quang vinh, các đảng viên trẻ nguyện tiếp tục phát huy tính xung kích, tình nguyện, trí lực, kỹ năng, khát vọng…, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Đoàn khối tin rằng, các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tiếp tục quan tâm thực hiện Nghị quyết 25 ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị 42 ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Luật Thanh niên 2005 (sửa đổi)… và tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực… để thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào thực tiễn cuộc sống với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả…

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TIỀN GIANG ĐẶNG VĂN CHIẾN: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên

 

Đoàn viên trong Công đoàn Viên chức tỉnh rất phấn khởi về những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu của Đảng bộ Khối, trong đó có sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng thời mong mỏi Đảng bộ Khối tạo mọi điều kiện để đoàn viên trong Công đoàn Viên chức tỉnh ra sức thi đua học tập và cống hiến nhiều hơn nữa, đặc biệt là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên…

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN: Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

 

Là đại biểu, tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, phát huy năng lực, quan tâm củng cố, phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…

                                                                                            PHƯƠNG MAI - VĂN THẢO - CAO THẮNG

.
.
.