Thứ Hai, 27/07/2020, 20:43 (GMT+7)
.
TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang:

Phát huy vai trò phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, phụ nữ tỉnh Tiền Giang nói chung và TP. Mỹ Tho nói riêng đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đóng góp to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đến 30,77% Ủy viên là nữ.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đến 30,77% Ủy viên là nữ.

Phụ nữ TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã phát huy vai trò nòng cốt trong lao động nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch… Nhiều chị em được vinh danh là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nữ doanh nhân năng động và những nhà quản lý tài năng. Trong gia đình, với vai trò người vợ, người mẹ, phụ nữ luôn là “người giữ lửa cho tổ ấm”… Với những đóng góp tích cực, phụ nữ TP. Mỹ Tho cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

NHIỀU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI

Nhiều năm qua, Thành ủy Mỹ Tho lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp thực hiện chủ trương bình đẳng giới. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể TP. Mỹ Tho, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố không ngừng nỗ lực thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia tích cực vào các lĩnh vực chính trị, xã hội, khẳng định vai trò trọng yếu của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ của TP. Mỹ Tho cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng của thành phố có nâng lên. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp, lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, các tổ chức văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội và doanh nghiệp có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Việc đề bạt phụ nữ giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành đạt kết quả rất tích cực.

Kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp của TP. Mỹ Tho cho thấy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng cao. Trong đó, có 16 trong tổng số 17 Đảng ủy xã, phường đều có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trên 15%. Riêng Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 12 Ủy viên nữ trong tổng số 39 Ủy viên, chiếm 30,77%; Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho có đến 5 Ủy viên nữ trong tổng số 13 Ủy viên, với 1 Phó Bí thư Thành ủy là nữ.

Đồng chí Huỳnh Văn Mong, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ TP. Mỹ Tho cho biết, để đạt được kết quả trên là do công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ nữ được TP. Mỹ Tho thực hiện tốt. Tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo theo yêu cầu tiêu chuẩn hóa chiếm tỷ lệ cao. Mặt khác, nhận thức và đánh giá của cấp ủy, chính quyền, một số đơn vị cơ sở về vai trò, vị thế, khả năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ đã có chuyển biến tích cực, hạn chế biểu hiện xem nhẹ phụ nữ, định kiến giới; từ đó có sự mạnh dạn trong việc cất nhắc, đề bạt cán bộ nữ. Bên cạnh đó, bản thân cán bộ nữ có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập nâng cao trình độ, nâng cao uy tín nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội thăng tiến trong công tác.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trong thời gian tới, Thành ủy Mỹ Tho tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ. Quán triệt quan điểm, mục tiêu để nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể để phụ nữ có nhiều cơ hội học tập, phấn đấu và giữ những vị trí quan trọng. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức giới cho cán bộ, đảng viên, những người hoạch định chính sách, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về bình đẳng giới, về vai trò, vị thế của phụ nữ, cán bộ nữ và gương các phụ nữ điển hình tiên tiến, tài năng.

Quan tâm quy hoạch đội ngũ nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý, xem đây là công việc quan trọng và thường xuyên của các ban, ngành, phường, xã để tránh sự thiếu hụt số lượng cán bộ nữ. Xây dựng quy hoạch phải gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ. Tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ tham dự các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ được tuyển dụng vào cơ quan, ban, ngành theo đúng quy định. Cần chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng các tài năng nữ, có kế hoạch phân công công tác để phụ nữ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Quan tâm công tác phát triển Đảng cho nữ đoàn viên trẻ ưu tú.

Tăng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa; thực hiện tốt việc đào tạo, đào tạo lại theo chức danh và quy hoạch. Song song đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất bổ sung và thực hiện tốt các chính sách nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Đồng thời, TP. Mỹ Tho rất trân trọng và có chính sách hỗ trợ đội ngũ nữ doanh nhân, khoa học, những người hoạt động trên các lĩnh vực khác ngoài hệ thống chính trị nhằm tạo sự phát triển hài hòa xã hội.

THỦY HÀ

.
.
.