Thứ Bảy, 25/07/2020, 19:54 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY - BAN CHỈ HUY SƯ ĐOÀN 8 (QUÂN KHU 9)

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(ABO) Chiều 23-7, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Sư đoàn 8 tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông báo chính trị - thời sự tháng 7-2020.

 

Đại tá Phan Triết Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 8 cho biết, Kết luận Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị và thống nhất về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với những nội dung cơ bản như: Bối cảnh tình hình, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; quy trình, cách thức tiến hành công tác nhân sự Đại hội…

Thông báo chính trị - thời sự tháng 7-2020 với các nội dung chuyên đề: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020); tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020); Chương trình chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ của Viettel; đấu tranh đẩy lùi thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; tổng hợp tình hình thời sự trong nước, lực lượng vũ trang và thế giới nổi bật thời gian gần đây…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phan Triết Khoa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm chắc các nội dung hội nghị; tiếp tục thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hội nghị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong hành động và nhận thức, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2020, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn 8 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

HUỲNH PHONG

.
.
.