Thứ Bảy, 25/07/2020, 10:05 (GMT+7)
.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 có 39 đảng viên bị xử lý kỷ luật

(ABO) Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ công tác; lãnh đạo, cán bộ, công chức kiểm tra tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên; tích cực, chủ động, khẩn trương trong công tác tham mưu giúp cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thảo luận nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thảo luận nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 78 đảng viên, 63 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát 72 đảng viên và 46 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, giám sát, đa số đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, có 39 đảng viên bị kỷ luật, trong số đó có đến 46,15% đảng viên ở lĩnh vực hành chính nhà nước và 28,21% đảng viên ở lĩnh vực lực lượng vũ trang. Vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo…

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 35 đảng viên và 3 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua đó xác định, cả 35 đảng viên đều có vi phạm, trong đó 26 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã kỷ luật 20 đảng viên. Riêng 3 tổ chức đảng được kiểm tra đều có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm.

THỦY HÀ

 

 

.
.
.