Thứ Năm, 10/09/2020, 15:42 (GMT+7)
.

Bảo đảm mỗi chi bộ đều có báo Đảng

Ngày 9-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 283 điểm cầu cấp tỉnh, huyện nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 173-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.
 

a
Ảnh minh họa

Các ý kiến tại hội nghị cho thấy, trong những năm qua, phong trào đọc báo Đảng được duy trì, phát triển. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, công tác phát hành cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống nên chưa tạo thành nền nếp và hiệu quả chưa cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phải khắc phục những tồn tại, coi báo Đảng thực sự là tài liệu sinh hoạt và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ đảng viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, chú trọng thực hiện tốt nội dung: “Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương”.

Về phía các cơ quan báo và tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, thuyết phục đối với bạn đọc, nhất là đối với bạn đọc trẻ. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh mạng internet và các phương tiện truyền thông hiện đại đang có ảnh hưởng lớn tới toàn xã hội.

(Theo sggp.org.vn)

.
.
.