Thứ Bảy, 17/10/2020, 10:17 (GMT+7)
.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ XI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP:

Quyết tâm xây dựng Tiền Giang phát triển, ngày càng văn minh, giàu đẹp

Sau 3 ngày làm việc (13 đến 15-10) với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Đại hội) đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó tán thành những nội dung về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội; thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 47 đồng chí;... 

Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, là nguồn sức mạnh để chúng ta đi đến thành công.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần tiến công; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Tiền Giang phát triển, ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lời kêu gọi từ Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như phát súng lệnh thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Tiền Giang trong niềm vui phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp bắt tay ngay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh để đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

M.T  

 

.
.
.