Thứ Ba, 13/10/2020, 12:23 (GMT+7)
.

Phát biểu chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

* ĐỒNG CHÍ HOÀNG TRUNG HẢI
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Được sự phân công của Bộ Chính trị, hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ cùng 348 đại biểu chính thức của Đại hội - những Đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Nhân dịp này, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tiền Giang lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!. Tiền Giang là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, với truyền thống anh dũng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo, tương thân, tương ái, vươn lên trong lao động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang đã chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Với những thành tích đó, Tiền Giang đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất - Huân chương Sao vàng, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Hoàng Hrung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí HoàngTrung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và có vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang có nhiều lợi thế để phát triển. Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang luôn đoàn kết, nỗ lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X với quyết tâm chính trị cao, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết.

Tiền Giang đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh tặng hoa đồng chí Hoàng Trung Hải.
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh tặng hoa đồng chí Hoàng Trung Hải.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá, cao hơn mức bình quân của cả nước và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; thu ngân sách tăng bình quân 15,9% năm. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; thương mại, dịch vụ phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục mở rộng, đồng bộ hơn, nhất là hệ thống giao thông kết nối, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại - dịch vụ, các công trình giao thông của Trung ương trên địa bàn được phối hợp triển khai chặt chẽ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thiết thực, chất lượng; đã có 107/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc được bảo tồn, phát huy giá trị. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

a
Đồng chí Hoàng Trung Hải với các đại biểu dự Đại hội.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường, đi vào thực chất, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua!

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong Báo cáo Chính trị. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; các khu vực đều tăng trưởng thấp hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra; chất lượng tăng trưởng chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; chưa tạo được đột phá. Hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, nhất là các công trình có quy mô lớn, công trình giao thông, thủy lợi kết nối giữa tỉnh với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị còn một số bất cập; cải cách hành chính thiếu tính đồng bộ; quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tiếp tục được nâng cao.

Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành quả cũng như những hạn chế, tồn tại; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khả thi, tích cực để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các công trình thủy điện trên thượng lưu sông Mê Kông sẽ tiếp tục tác động đến hệ sinh thái của nước ta; đại dịch Covid-19 còn kéo dài, tác động nghiêm trọng, toàn diện đến nền kinh tế thế giới, gây nhiều khó khăn cho nước ta. Tỉnh Tiền Giang cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức; trước mắt vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đồng thời phải xác định mục tiêu, định hướng phát triển và thực hiện các giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025, 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với tỉnh Tiền Giang.  

d
Đồng chí Hoàng Trung Hải với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đặt ra mục tiêu trong 5 năm trở thành “tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” và “phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh tự cân đối ngân sách”. Bộ Chính trị đã xem xét và cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Sau đây, tôi xin nêu ra một số vấn đề đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất hành động:   

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ hai, Tiền Giang có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ tiếp giáp giữa Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; là đầu mối giao thông quan trọng với nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ, giao thông đường thủy quốc gia, quốc tế. Tỉnh cần có các giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Thứ ba, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Rà soát, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung xây dựng thương hiệu cho các nông sản thế mạnh; hình thành vùng sản xuất chuyên canh lớn; hoàn thiện khâu chế biến, phân phối; quan tâm phát triển thị trường xuất khẩu. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Tiền Giang có lợi thế về diện tích và nguồn lao động dồi dào; phù hợp với việc phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn. Cần lưu ý thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chế biến các nông sản có thế mạnh của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, kết nối với sự phát triển công nghiệp của các tỉnh lân cận trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Xây dựng thương hiệu du lịch Tiền Giang gắn với văn hóa địa phương; phát triển các mô hình du lịch gắn với chuỗi giá trị sản phẩm du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Chú trọng các giải pháp phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Thứ tư, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nhất là cho lao động ở khu vực nông thôn, vùng ven biển. Đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho giáo dục. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tận dụng tốt cơ hội đón đầu các làn sóng đầu tư mới. Rà soát, tăng cường phân cấp quản lý; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch môi trường xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời các khiếu kiện, các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” trên địa bàn. Cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với truyền thống cách mạng anh hùng, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, vì sự phát triển của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, tôi mong các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Tôi tin tưởng rằng, kế thừa truyền thống vẻ vang của quê hương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang sẽ nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

.
.
.