Thứ Năm, 08/10/2020, 14:10 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tuyên dương 92 điển hình "Dân vận khéo"

(ABO) Ngày 8-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020 gắn với Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020).
 
Tuyên dương 93 điển hình
Tuyên dương các tập thể điển hình "Dân vận khéo".
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang ngành Dân vận của Đảng. Trong 90 năm qua, ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng dù có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng công tác Dân vận của Đảng đều nhằm mục tiêu vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trao Kỷ niệm chương
Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận".
 
Kế thừa và phát huy truyền thống công tác Dân vận của Đảng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện. “Dân vận khéo” đã tập hợp, tạo sự đồng thuận của đa số nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Tuyên dương các tập thể điển hình
Tuyên dương các tập thể điển hình "Dân vận khéo".
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới thực chất, toàn diện công tác Dân vận của hệ thống chính trị.
 
 
Đặc biệt, ngành Dân vận Tiền Giang luôn tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng, chính quyền như: Tham gia các tổ công tác gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân trong các nhóm khiếu kiện kéo dài; triển khai tuyên truyền thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân….
 
Tại hội nghị, nguyên lãnh đạo ngành Dân vận của tỉnh Tiền Giang, các điển hình “Dân vận khéo” đã phát biểu chia sẻ, tham luận, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Tuyên dương các tập thể điển hình
Tuyên dương các tập thể điển hình "Dân vận khéo".
 
Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao 27 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tuyên dương 92 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020.
P. MAI
 
 
.
.
.