Thứ Bảy, 09/01/2021, 21:23 (GMT+7)
.

Đồng chí Trương Thanh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành

(ABO) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội nghị đã thảo luận công tác nhân sự và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Trương Thanh Hòa và đồng chí Trần Thụy Ái Nhân ra mắt tại hội nghị.

Kết quả, đồng chí Trương Thanh Hòa và đồng chí Trần Thụy Ái Nhân được bầu bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Trương Thanh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch và đồng chí Trần Thụy Ái Nhân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

LÝ OANH

 

 

.
.
.