Thứ Ba, 12/01/2021, 20:11 (GMT+7)
.

Nhiều vụ việc sai phạm, tham nhũng được phát hiện, xử lý

(ABO) Chiều 12-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất (đã thu hồi 9.388 tỷ đồng và 118 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 62.526 tỷ đồng, 5.536 ha đất; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và 485 cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân với số tiền 7.164 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2020, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4%); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18% so với năm 2019); tiếp nhận 288.021 đơn (giảm 11,6%), trong đó có 180.204 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua xử lý, có 50.441 đơn khiếu nại (giảm 9%), 25.974 đơn tố cáo (tăng 30%). Có 25.856 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (giảm 11,8%).

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

 
Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 22.133/25.856 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 vụ, 3 đối tượng. Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2020 giảm so với năm 2019.

Đồng thời, ngành Thanh tra xử lý 37 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Chuyển đổi vị trí công tác 8.733 cán bộ, công chức, viên chức…

VĂN THẢO
 
.
.
.