Thứ Hai, 11/01/2021, 10:41 (GMT+7)
.

Năm 2021, GRDP của tỉnh Tiền Giang tăng 6,0 - 7,0%

Ngày 8-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI ban hành Nghị quyết 02 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

b
Ảnh: Minh Thành

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng 6,0 - 7,0%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ USD.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39,65 ngàn tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.612,3 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 10.337,3 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 12.255,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.703,1 tỷ đồng.

- Số doanh nghiệp thành lập mới 710 doanh nghiệp; trong đó, vùng Trung tâm 435 doanh nghiệp, vùng phía Đông 88 doanh nghiệp, vùng phía Tây 187 doanh nghiệp.

- Giải quyết việc làm cho 16.000 lao động; trong đó đưa 300 lao động làm việc ở nước ngoài. Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 4%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) còn 1,67%.

- Xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Xây dựng 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%.

- Số bác sĩ/vạn dân đạt 7,2 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân đạt 23,32 giường bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 12,5%; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 9,5‰; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 11‰; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học nhà trẻ đạt 16%, mẫu giáo đạt 85,5%, tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 99%; trung học phổ thông và tương đương đạt 81%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc mầm non là 52%, bậc tiểu học là 78%; bậc trung học cơ sở là 52% và bậc trung học phổ thông là 52%. Tuyển sinh mới đào tạo bậc cao đẳng và bậc trung cấp 2.815 học sinh; dạy nghề dưới 3 tháng 8.500 học viên.

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 96%.

- Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,6%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý 96,6%.

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý 100%.

- Tỷ lệ nước thải y tế được thu gom và xử lý 100%.

- Kết nạp 1.500 đảng viên mới.

- Trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

PV

.
.
.