Thứ Hai, 15/08/2022, 10:59 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho quan tâm thực hiện cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền số

(ABO) Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang Hồ Vũ Bảo làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND TP. Mỹ Tho về công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền số.

 ông Hồ Vũ Bảo- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Đồng chí Hồ Vũ Bảo phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác cải cách hành chính của TP. Mỹ Tho được quan tâm thực hiện. Cụ thể là việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố công khai thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng Chính quyền số…

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và phường, xã được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử thông qua hệ thống một cửa điện tử. UBND thành phố đã cung cấp 205 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 184 dịch vụ mức độ 3. Việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết được bộ phận một cửa thành phố và phường, xã thực hiện hiệu quả. Đến nay, ngoài các hồ sơ, thủ tục hành chính về chứng thực thì toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính còn lại đều thực hiện số hóa theo quy định.

Đồng chí Hồ Vũ Bảo đánh giá cao công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền số của TP. Mỹ Tho trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan để có biện pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. TP. Mỹ Tho tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính và chuyển đổi số đa dạng hình thức đến cán bộ và nhân dân; thực hiện công tác đối thoại với công dân theo quy định; tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách; rà soát lại các hồ sơ thủ tục còn trễ hạn và có biện pháp khắc phục để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân…

THANH TÙNG

 

 

.
.
Liên kết hữu ích
.