Thứ Sáu, 03/03/2023, 10:03 (GMT+7)
.
QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược"

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của sự dày công chắt lọc từ thực tiễn. Cuốn sách là “kim chỉ nam” mang giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh PCTN, TC của Đảng ta.

TỔNG KẾT TỪ THỰC TIỄN

Với tầm nhìn xa trông rộng, một lòng “Trung với nước, hiếu với dân”, với tư cách là người đứng đầu Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một cách nhìn thấu đáo, sáng suốt và khoa học về công tác đấu tranh PCTN, TC ở nước ta hiện nay. Do đó, sự ra đời của cuốn sách góp phần làm rõ tư duy lý luận của Đảng, hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư về công tác đấu tranh PCTN, TC.

Đồng chí Nguyễn Kha.
Đồng chí Nguyễn Kha.

Ngôn từ khoa học, gần gũi và bình dị thông qua những bài viết, phát biểu, kết luận (gọi chung là bài viết) của Tổng Bí thư qua nhiều giai đoạn. Đồng thời, tổng hợp từ nhiều bài viết, ý kiến đánh giá… của các tầng lớp nhân dân ở nhiều vùng miền, thành phần về kết quả cuộc đấu tranh PCTN, TC dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Kết cấu cuốn sách được chia làm 3 phần về công tác đấu tranh PCTN, TC; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với hệ thống những luận điểm, luận cứ khoa học chặt chẽ mang tầm lý luận và thực tiễn sâu sắc.

PCTN, TC là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, lâu dài, do đó, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, không được ngập ngừng, chờ đợi, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt, thường xuyên, kiên trì, liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải coi công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

 TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Điểm sáng trong nội dung cuốn sách là việc sắp xếp bố cục phù hợp với từng nội dung bài viết bằng phương thức hệ thống hóa những chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, quyết liệt công tác đấu tranh PCTN, TC. Theo Tổng Bí thư, công tác đấu tranh PCTN, TC đã trở thành “phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Cuộc đấu tranh này diễn ra không đơn lẻ, mà còn được thể hiện bởi sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị.

“KIM CHỈ NAM” THỐNG NHẤT TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Ngay sau khi xuất bản và ra mắt cuốn sách, nhiều cán bộ, đảng viên, trí thức và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã theo dõi và bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, xem đây là “kim chỉ nam” thống nhất tư tưởng và hành động trong đấu tranh PCTN, TC. 

Đồng chí Nguyễn Kha, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang khẳng định: Thông qua các bài phát biểu, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng, tại các hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC thể hiện quyết tâm lớn, theo dõi chặt chẽ và đưa ra sai phạm của cán bộ từ Trung ương đến địa phương của Đảng, của Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh PCTN, TC hiện nay.

Những bài phát biểu, chỉ đạo của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, không những nêu rõ quyết tâm lớn của Đảng và người đứng đầu Đảng ta trong việc đấu tranh PCTN, TC, mà còn tiếp tục cổ vũ, khích lệ toàn Đảng, toàn dân ta tích cực đấu tranh PCTN, TC.

Đồng chí Trần Tuấn Hoàng.
Đồng chí Trần Tuấn Hoàng.

Hiện nay, đa số ý kiến của người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh PCTN, TC. Theo tôi, để tiếp tục làm tốt công tác PCTN, TC, trước hết cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội... cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC; về sự nguy hại của tham nhũng, TC; thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, TC.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm phát giác, đấu tranh chống tham nhũng... Những bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư xứng đáng là “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTN, TC của các cấp, các ngành nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Trên tinh thần học tập và tiếp thu tư tưởng chỉ đạo từ cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Trần Tuấn Hoàng cho rằng: “Cuốn sách đã hệ thống toàn bộ chủ trương của Đảng, nêu rõ quan điểm, phương châm, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong đấu tranh PCTN, TC.

Thời gian vừa qua, Đảng ủy xã luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao trong công tác PCTN, TC, thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức trong đơn vị thực hành PCTN, TC và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn sắp tới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Út.
Đồng chí Nguyễn Văn Út.

Còn Bí thư Chi bộ ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Út tin tưởng: Dù chưa trực tiếp đọc tác phẩm này của Tổng Bí thư, nhưng qua theo dõi những bài phát biểu của Tổng Bí thư trên báo, trên đài truyền hình, tôi thấy được công tác PCTN, TC ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đã đạt được những kết quả tích cực, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Bản thân rất tâm đắc với phương châm của Tổng Bí thư là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Chính những câu nói này và kết quả PCTN trong thời gian qua, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tôi tin chắc rằng công cuộc đấu tranh PCTN, TC sẽ được đẩy lùi, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Để công tác PCTN, TC tiếp tục đạt kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Văn Út cho rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết; trung thực. Cán bộ PCTN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC.

LÊ PHƯƠNG - LÊ TRANG

.
.
.