Thứ Năm, 02/03/2023, 12:29 (GMT+7)
.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: "Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân"

Tân Chủ tịch nước cam kết "Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước".

a
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức, sáng 2-3-2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau nghi thức tuyên thệ, tân Chủ tịch nước cũng đã có bài phát biểu nhậm chức. Trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho đồng chí cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, tiến cử đồng chí đảm nhận cương vị này. “Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tôi”, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

“Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”, đồng chí Võ Văn Thưởng nói và cho biết, đồng chí mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

a
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, sáng 2-3-2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, càng tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, đồng chí càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để hiện thực mục tiêu đó, theo đồng chí, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Tân Chủ tịch nước chia sẻ, trong hành trình từ một sinh viên và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ lý luận trẻ khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp TPHCM cho tới hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước; đồng chí đã chứng kiến nhiều người lao động rời hàng ngũ khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; từng bước nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiện định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi lên của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.

May mắn trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả 3 miền đất nước, đồng chí luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp.

a
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức, sáng 2-3-2023. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước; quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát, làm mục tiêu quan trọng của các quyết sách”, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Tân Chủ tịch nước cam kết kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc.

Đồng chí cũng sẽ trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước; kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Kết thúc bài phát biểu, tân Chủ tịch nước đã mượn 4 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để “nói thay lòng mình về cam kết của tôi với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước” trong hành trình sắp tới:

Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi

Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu

Tôi sống với cuộc đời chiến đấu

Của triệu người yêu dấu gian lao.

Theo sggp.org.vn


 

.
.
.