Thứ Sáu, 19/05/2023, 14:43 (GMT+7)
.

20 năm lan tỏa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (gọi tắt là Ngày hội) trên địa bàn TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Ngày hội đã tạo nên những điểm nhấn, theo những sắc thái riêng của mỗi khu dân cư, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong thời kỳ mới.

CẦU NỐI LAN TỎA TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT

Mỗi năm, đến ngày 18-11, nhân dân 72 khu dân cư trên địa bàn thị xã rất phấn khởi và xem đây là ngày hội lớn vui nhất trong năm của mỗi người dân, tất cả các khu dân cư đều tổ chức phần lễ và phần hội. Phần hội là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống tạo không khí Ngày hội sinh động. Đối với phần lễ, nhân dân trong khu dân cư kính dâng lên bàn thờ Tổ quốc những sản vật do nhân dân địa phương làm ra, nghe báo cáo hoạt động của khu dân cư trong năm qua, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tới.

Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy Đặng Văn Khảo trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023.
Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy Đặng Văn Khảo trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt Ngày hội giai đoạn 2003 - 2023.

Đây còn là dịp để nhân dân trong khu dân cư đóng góp bổ sung việc thực hiện Quy ước khu dân cư, ký kết giao ước thi đua; biểu dương gương người tốt việc tốt; tổ chức tặng nhà đại đoàn kết, các chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt, bữa cơm Đại đoàn kết là bữa cơm nghĩa tình giữa quê hương và con em học tập, làm việc xa quê có dịp về họp mặt, gắn bó hơn trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận đến với cộng đồng dân cư. Việc tổ chức Ngày hội còn khẳng định thêm vai trò, vị trí của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xã hội, phương thức hoạt động luôn đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về khu dân cư. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với nhân dân trên địa bàn thị xã. Đây còn là tiền đề để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp, đoàn kết và phát huy hiệu quả vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy Lê Văn Miền cho biết, Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền sinh hoạt với nhân dân; nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, thực hiện phong cách “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Qua đó đem lại giá trị tinh thần ý nghĩa cho nhân dân, lan tỏa sự tôn vinh sức mạnh cộng đồng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu dân cư, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trên cơ sở phát huy vai trò MTTQ, tính chủ động sáng tạo của các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên, từ thị xã đến khu dân cư đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát quang cây xanh, vệ sinh môi trường, trồng hoa được 87 tuyến đường làng ngõ, xóm với tổng chiều dài 115 km tạo mỹ quan sáng - xanh - sạch - đẹp; đăng ký thu gom rác thải hộ gia đình đạt 71%; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%; vận động hơn 11,5 tỷ đồng xây dựng và bàn giao 288 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 115 căn nhà với kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng; xây mới 25 cây cầu trị giá 10 tỷ đồng; tặng 90.000 phần quà trị giá 27 tỷ đồng…

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy, qua 20 năm tổ chức Ngày hội, chất lượng Ngày hội được nâng lên khá toàn diện, là nơi tiếp nhận chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước, là phương châm “ý Đảng, lòng dân” trở thành phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ở khu dân cư.

Riêng năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với sự chung sức, chung lòng của nhân dân trong các khu dân cư, các tôn giáo đã đoàn kết hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt tổng trị giá 25 tỷ đồng, giúp nhân dân trong và ngoài thị xã tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các khu dân cư đã hỗ trợ 1.050 hộ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; 3.105 hộ thực hiện tốt đời sống văn hóa; 2.556 hộ thực hiện tốt bảo vệ môi trường; 2.133 hộ chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; công tác hòa giải khu dân cư đạt từ 80% - 85%; có 1.944 tập thể và 6.480 cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Hằng năm, thị xã có từ 93% - 95% hộ đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, 72/72 ấp, khu phố tái công nhận “Ấp/khu phố văn hóa”, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị... góp phần thành công xây dựng TX. Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 và được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại III năm 2019.

Để nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội trong giai đoạn mới thiết thực hơn, đồng chí Lê Văn Miền cho biết, trong thời gian tới, MTTQ từ thị xã đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, nội lực của mỗi gia đình và cộng đồng.

“Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, với phương châm “hướng về cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình” và gắn nội dung của các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân, làm cho dân sinh được cải thiện, dân trí được nâng cao, dân chủ được mở rộng, dân đồng thuận ngày càng cao hơn.

Bên cạnh đó, thị xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình, lấy thực hiện cuộc vận động làm nội dung cơ bản, thường xuyên của hoạt động Mặt trận các cấp. Mặt khác, thị xã chú trọng củng cố Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá; biểu dương khen thưởng kịp thời  những tập thể, cá nhân điển hình, nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay, trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và tổ chức tốt “Ngày hội” ở khu dân cư…

HÀ NAM

.
.
.