Thứ Bảy, 20/05/2023, 10:10 (GMT+7)
.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên

(ABO) Sáng 20-5, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đảng ủy Khối) tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho hơn 80 đảng viên khóa II, năm 2023. Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Võ Văn Dũng dự và chủ trì buổi lễ.
 
Trong thời gian khóa học, từ ngày 20-5 đến 24-6, các đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối sẽ nghiên cứu, tìm hiểu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
 
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ.
 
Lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên mới. Từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác hăng hái hành động thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng do Đảng ta đề ra.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Võ Văn Dũng thông qua Quyết định mở lớp và quy chế Lớp Bồi dưỡng.
Đồng chí Võ Văn Dũng thông qua Quyết định mở lớp và quy chế lớp bồi dưỡng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Võ Văn Dũng đề nghị các đồng chí học viên chủ động sắp xếp, bố trí công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tích cực nghiên cứu thêm các tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp để làm bài kiểm tra cuối khóa đạt kết quả cao và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc...
 
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài kiểm tra cuối khóa để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập. Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Tổ chức lớp học sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho học viên đạt yêu cầu. 
LÊ TRANG 
 
.
.
.