Chủ Nhật, 21/05/2023, 13:16 (GMT+7)
.

Lựa chọn 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, hoạt động chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ 6-6 đến hết buổi sáng 8-6. Để chuẩn bị cho hoạt động này, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu về việc lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 5.

a
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội khoá XV

Nhóm vấn đề 1 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) liên quan đến chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống.

Nhóm vấn đề 2 (lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp) gồm: việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Nhóm vấn đề 3 (lĩnh vực dân tộc) gồm: trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Nhóm vấn đề 4 (lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội) gồm: giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm…

Nhóm vấn đề 5 (lĩnh vực giao thông vận tải) gồm: giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Không chỉ có thể lựa chọn đồng ý/ không đồng ý với các thành viên Chính phủ được đề nghị (nêu trên), các vị đại biểu có thể nêu ý kiến khác tại phiếu xin ý kiến.

Bên cạnh các bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, các vị Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan sẽ cùng đăng đàn làm rõ thêm vấn đề được đại biểu chất vấn.

Theo sggp.org.vn
 

 

.
.
.