Thứ Năm, 16/11/2023, 17:19 (GMT+7)
.

Tiền Giang triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ

(ABO) Sáng 16-11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đến làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang. 
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
 
Quang cánh buổi làm việc..
Quang cảnh buổi làm việc..
 
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra theo Quyết định 886 của Bộ Chính trị. Các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi thống nhất nội dung của báo cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Sau 3 tháng thực hiện kiểm tra tại cấp tỉnh và cơ sở, đoàn kiểm tra trung ương đã có đánh giá sâu sát, toàn diện về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.
 
 
Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những ưu điểm mà Tiền Giang đã đạt được. Trong đó, về ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang kịp thời cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xác định nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn. 
 
Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quôc Gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.
 
Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát; đồng thời, quan tâm thí điểm, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao một số cách làm mới của địa phương, như: Thực hiện mô hình đánh giá Đảng bộ cấp huyện, việc xây dựng quy định về chính sách đối với cán bộ luân chuyển; đưa cán bộ Quân sự huyện, thành, thị phụ trách xã, phường, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ quân sự; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Đặc biệt, tại Tiền Giang, các quy định về công tác cán bộ của Trung ương đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành quy định của địa phương theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, góp phần vào việc đổi mới công tác cán bộ, từng bước chuẩn hóa quy trình, hồ sơ, thủ tục, lựa chọn được cán bộ có đủ uy tín, năng lực để bố trí, sử dụng khi có nhu cầu.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo.
 
Theo đánh giá của Trưởng đoàn kiểm tra, Tiền Giang cũng đã thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, thực hiện điều chuyển công tác định kỳ đối với những chức danh, chức vụ, vị trí dễ phát sinh tiêu cực hoặc những cán bộ có dư luận không tốt. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy góp phần tạo động lực thúc đẩy công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có những chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy khá tốt vai trò giám sát công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Qua đó, góp phần phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua. Trong đó có lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cấp tỉnh và một số nơi có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi có nơi, có lúc chưa đạt theo quy định; chưa đảm bảo tính kể thừa và chuyển tiếp liên tục. Chất lượng đội ngũ cán bộ có nơi chưa đồng đều; đội ngũ cán bộ có nơi còn có tình trạng vừa “thừa”, vừa “thiếu”, nhất là thiếu về lĩnh vực kinh tế, khoa học - kỹ thuật…
 
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh tiếp thu kết luận kiểm tra của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sẽ bổ sung những thiếu sót, khắc phục hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
THỦY HÀ - HÀ NAM
 
.
.
.